Javne nabavke

Datum Dokument
21.03.2023. 724 Prečišćeni Plan nabavki za 2023.godinu
09.03.2023. 278 Odluka o poništenju odluke za usluge izrade idejnog i glavnog projekta urbane transformacije i uređenja javnog prosrora Hastahana
07.03.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge izrade idejnog i glavnog projekta urbane transformacije i uređenja javnog prostora Hastahana
06.03.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge procjene ljekarske komisije za teške bolesti, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
06.03.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku poštanskih usluga, putem Aneksa II Zakona o javnim nabavkama BIH.
27.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta za potrebe Općine Centar - LOT 3 – MZ: Park – Višnjik, Breka, Koševo II, Pionirska dolina, Nahorev
14.02.2023. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajev
14.02.2023. 278 Odluku o poništenju postupka javne nabavke u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo,
13.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 4
13.02.2023. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 2
13.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 1
13.02.2023. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar Sarajevo, za LOT 3
26.01.2023. 724 Plan javnih nabavki u 2023. godini
22.12.2022. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija usluga za održavanja IS Japet Eurobudžet za 2023. godinu
22.12.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog namještaja
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 1 – tekuće održavanje motornih vozila marke Škoda
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 2 - tekuće održavanje motornih vozila marke Toyota
22.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 7 – tekuće održavanje motornih vozila marke Volkswagen
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 3 - tekuće održavanje motornih vozila marke Suzuki
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 4 - tekuće održavanje motornih vozila posebne namjene marke Scania, sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 5 - tekuće održavanje priključnog vozila (poljska kuhinja)
22.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, LOT 6 - tekuće održavanje električnih mopeda
21.12.2022. 724 Plan javnih nabavki u 2022. godini - prečišćeni tekst
20.12.2022. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponđača u postupku javne nabavke za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na objektima niskogradnje – LOT 1
19.12.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke tehničke opreme i alata Službi za vodosnabdijevanje
19.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za nabavku usluga redovnog pregleda protivpožarnih aparata i funkcionalno ispitivanje hidrantskih instalacija u zgradi i mjesnim zajednicama Općine Centar, te ispitivanje gromobranske instalacije zgr
19.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za nabavku i montažu arhivskih polica
15.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge uređenja sportskih ploha, dječijih i ciciban igrališta na području Općine Centar Sarajevo
09.12.2022. 278 Zaključak o ispravci greške .
09.12.2022. 278 Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar.
08.12.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu - III dio
07.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
07.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke - usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
01.12.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - nabavka HTZ opreme (radne odjeće i obuće).
30.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke: Usluge obuke zaposlenih Općine Centar Sarajevo iz oblasti zaštite od požara.
30.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta ALU u Sarajevu
29.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji i proširenju dijela ulice Tekija i sanacija ulice Hasana Bibera
11.11.2022. 600 [1.1] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - potok Sušica, Bare
11.11.2022. 600 [1.2] TD za izvođenje dodatnih radova na regulaciji potoka Sušica, lokalitet Bare
11.11.2022. 600 [2.1] Informacija - usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
11.11.2022. 600 [2.2] TD za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja ostalih objekata niskogradnje
11.11.2022. 600 [2.3] Usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije ostalih objekata niskogradnje
08.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja postojećeg GPS sistema
07.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluga izrade energetskih audita za objekte individualnog i kolektivnog stanovanja, LOT 1
07.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluga izrade energetskih audita za objekte individualnog i kolektivnog stanovanja, LOT 2
04.11.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti
01.11.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke: Izvođenje radova na izgradnji street workout fitness parka na otvorenom na lokalitetu u ulici Franca Lehara.
28.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za prijevoz
28.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača donesenu u postupku jn: Arhitektonsko-inženjerske usluge iz oblasti projektovanja objekata niskogradnje
28.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za prijevoz
25.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku teretnog terenskog vozila Udruženju Radio mreža za opasnost FBiH
20.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale Općine Centar Sarajevo
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke sistemskog softvera i licenci (produženje licenci za mrežne uređaje)
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke IS „red sistema“ u šalter sali
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke sistemskog softvera i licenci (produženje licenci za mrežne uređaje) .
19.10.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke IS „red sistema“ u šalter sali .
19.10.2022. 600 Javni poziv za usluge održavanja postojećeg GPS sistema
18.10.2022. 278 Odluka o poništenju postpuka javne nabavke za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije ostalih objekata niskogradnje
18.10.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije ostalih objekata niskogradnje
14.10.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanje pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
12.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge sistematskog pregleda uposlenika Općine Centar Sarajevo
05.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i isporuke radne mašine - rovokopača Službi za vodosnabdijevanje
05.10.2022. 278 Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u postupka javne nabavke za izvođenje radova na utopljavanju objekat društveni dom Gorica.
05.10.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke arhitektonsko-inženjerskih usluga iz oblasti stručnog nadzora objekata niskogradnje i revizije investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje za LOT 2 – Usluge revizije investiciono-tehničke dokum
05.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke arhitektonsko-inženjerskih usluga iz oblasti stručnog nadzora objekata niskogradnje i revizije investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje za LOT 1
03.10.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača isporuku i montažu plastenika od 18m2 sa dodatnom opremom na području Općine Centar Sarajevo.
23.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke - Izvođenje radova održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i lokalnih staza u zimskom periodu.
22.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku teretnog vozila sa hidrauličnom dizalicom i kiperskim sandukom
15.09.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu - II dio
14.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila za Službu za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom
14.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke – Izvođenje radova na ugradnji sekcionih i priključnih ventila na lokalnom vodovodu Nahorevo
14.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke i isporuke arhivskih kutija.
02.09.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja core sistema
31.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i tehničke opreme - LOT1 - nabavka računara i monitora
31.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN - nabavka sistemskog softvera i licenci
31.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji ulice Kranjčevićeva
29.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za Lot2 - nabavka ostale tehničke opreme
26.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka i školskog pribora za učenike 1. razreda osnovnih škola
25.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku info panela za video prezentaciju
22.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača za nabavku usluga izrade projkektne/tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju javne rasvjete
22.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za nabavku video sistema
22.08.2022. 278 Odluka o izboru četvrtorangiranog ponuđača za nabavku lož-ulja za grijanje
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za nabavku IS
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za izgradnju street workout fitnes parka
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za usluge projektovanja ostalih objekata niskogradnje
16.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje
15.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova vanjskog uređenja objekata JU Djeca Sarajeva
15.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka JN za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale OC
15.08.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača na izvođenju radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
03.08.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke
29.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalnog vozila Službi za komunalnu čistoću,
20.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - usluge vođenja depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda i Glavnog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - usluge vođenja depozitnog računa namjenskih sredstava civilne zaštite u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za LOT 3 - usluge vođenja transakcijskog računa namjenskih sredstava zemljišta i stanova u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za LOT 4 - usluge vođenja transakcijskog računa izdvojenih sredstava u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
18.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji privremenih objekata jednostavnih usluga
18.07.2022. 724 Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022.g. - I dio
15.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavkekombi vozila za potrebe Službe za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom
15.07.2022. 600 Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih i hotelskih usluga za potrebe Općine Centar Sarajevo
05.07.2022. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na izgradnji tipiziranih objekata jednostavnih usluga.
01.07.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke – Nabavka vozila za transport uginulih i oboljelih životinja Službi za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla
30.06.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na utopljavanju objekta - društveni dom Gorica
30.06.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale u Općini Centar Sarajevo
29.06.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova nadogradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
29.06.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača na zamjeni gasnih i elektro instalacija u objektu FIS-a
22.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na sanaciji mosta Festina Lente
21.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka tehničke skupne opreme Službi za zaštitu od požara
16.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za spašavanje na vodi Službi za zaštitu od požara
10.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ugradnji vanjske stolarije u prostorijama objekta FIS-a.
08.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina
08.06.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku teretnog vozila za hidrauličnom korpom za JU Centar za sport i rekreaciju
27.05.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2022. godinu
27.05.2022. 278 Odluka o poništenju postupka jn za izvođenje radova na zamjeni gasnih i elektroinstalacija u objektu FIS-a
17.05.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 - nabavka namještaja za opremanje operativnog centra CZ OC
17.05.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - nabavka elektronske opreme za opremanje operativnog centra CZ OC
10.05.2022. 278 Odluka
20.04.2022. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija izvođenje dodatnih radova na regulaciji Sušica - lokalitet Bare
20.04.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
20.04.2022. 600 [1.3] Predmjer radova
11.04.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja.
01.04.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
31.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za ukrasnu iluminaciju događaja
25.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku terenskog vozila za potrebe Općine Centar
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 1
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 2
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 3
16.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja finansijskog programa Japet Eurobudžet
14.03.2022. 278 Odluka o poništenju odluke za nabavku spec.teretnog vozila za sakupljanje otpada
14.03.2022. 600 [1.1] Tenderska dokumentaciju za izvođenje dodatnih radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
14.03.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
09.03.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i montaža arhivskih polica
28.02.2022. 724 Plan javnih nabavki u 2022. godini
28.02.2022. 600 [1.1] TENDERSKA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI Usluge održavanja finansijskog programa Japet Eurobudžet
28.02.2022. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
23.02.2022. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnih sporazuma za 2021/2022.godinu III dio
01.02.2022. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara
21.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - Lot1 - osiguranje uposlenika
21.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - Lot2 - osiguranje objekata
21.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - Lot3 - osnovno i kasko osiguranje
19.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - lož ulje za grijanje
17.01.2022. 278 Odluka o izboru dobavljača - kancelarijski namještaj
12.01.2022. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke - specijalno terensko vozilo za sakupljanje i odvoz otpada
05.01.2022. 278 Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke - LOT 1 – nabavka namještaja
05.01.2022. 278 Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke - LOT 2 – nabavka elektronske opreme
04.01.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 – tekuće održavanje vozila marke Škoda
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka - LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Suzuki
04.01.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 – tekuće održavanje vozila marke Renault
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka - LOT 4 – tekuće održavanje vozila marke Toyota
04.01.2022. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke VW
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka - LOT 6 – tekuće održavanje priključnog vozila (poljska kuhinja)
04.01.2022. 278 Odluku o poništenju postupka- LOT 7 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
29.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga popravaka i investicionog održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
29.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača zakup prostora bifea
29.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke goriva za prevoz za 2022. godinu
29.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kondenzacijskih isušivača prostora Službi za zaštitu od požara OC
29.12.2021. 276 Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021.g. - II dio
21.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge izrade projektne dokumentacije za
10.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača za nabavku UPS-a i baterija
08.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internetskih usluga - LOT 2 usluge korištenja primarnog ISP-a
08.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internetskih usluga - LOT 1 usluge korištenja web hostinga
08.12.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
01.12.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge redovnog održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
29.11.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na uređenju parka Jelena Vitas
24.11.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internet usluga - LOT 3 usluge korištenja sekundarnog ISP-a
24.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu arhivskih polica sa pripadajućom opremom
22.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski namještaj
22.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hladni napitci
18.11.2021. 278 Odluku o poništenju postupka nabavke sredstava čišćenje i održavanje higijene
08.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dezinfekcijskih sredstava za potrebe OC za 2022.godinu
08.11.2021. 278 Odluku o izboru ponuđača - usluge održavanja i popravaka instalacija (grijanje, elektro-instalacije sa ispitivanjem i hidroinstalacije) u zgradi Općine, prostorijama mjesnih zajednica, poslovnim prostorima, stanovima i drugim objektima kojima raspol
08.11.2021. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnih sporazuma za 2021.godinu II dio
01.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 1 - nabavka papira
01.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 2 - nabavka tonera i ketridža
01.11.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 3 - nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
27.10.2021. 276 1.1 Pravilnik o internim procedurama u postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova sa načinom realizacije ugovora nakon provedenog postupka javne nabavke
27.10.2021. 276 1.2 Pravilnik o internim procedurama u postupcima javnih nabavki - prilozi
26.10.2021. 278 Odluka o poništenju Javnog poziva za dostavu ponuda za nabavku stručnih usluga (pravne i notarske usluge, usluge lektorisanja, usluge prevođenja, advokatske usluge i ostale stručne usluge) za potrebe Općine Centar Sarajevo
26.10.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
26.10.2021. 278 Odluka o izvoru izvođača radova na sasnaciji i proširenju dijela ul. Hasana Bibera i sanaciji ul. Tekija bez stepeništa
22.10.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
15.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za nabavku backup sistema
15.10.2021. 278 Odluka o izboru usluge ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar
15.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Disaster Recovery
15.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge naprednog core sistema (serverski i mrežni sistemi)
11.10.2021. 278 Odluka o izboru autora za skulpturu Mirza Delibašić
06.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za biohemijsku analizu seruma kod životinja za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla
06.10.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara
06.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje dijela radova na regulaciji potoka Sušica - lokalitet Bare
06.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar
06.10.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge revizije projekata izvedenog stanja vodovodnog sistema Nahorevo i gl.projekta regulacije potoka Sušica
29.09.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na sanaciji ulice Kranjčevićeva, od ulice Fra Anđela Zvizdića do ulice Tešanjska
24.09.2021. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 02-11-2914-21 od 17.06.2021. za postupak javne nabavke zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara,
24.09.2021. 278 Odluka o poništenju Odluk u vezi postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
22.09.2021. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
22.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - građevinske usluge
22.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - zanatske usluge
22.09.2021. 278 Odluka o poništenju postupka - LOT 3 -usluge održavanja i popravaka instalacija
22.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - ostale usluge tekućeg održavanja
21.09.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke za izvođenje dodatnih radova završne II faze izgradnje objekat na lokallitetu Šip-blok C
06.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području OC
06.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izmještanju vodomjernog mjesta i ugradnje uličnih ventila na priključnom cjelovodu za korisnike lokalnog vodovoda Nahorevo,
06.09.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije
06.09.2021. 600 [1.1] TENDERSKA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI Izvođenje dodatnih radova završne II faze izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) po osnovu Ugovora IV
06.09.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
24.08.2021. 278 Odluka o poništenju odluke broj 02-11-5699/20 od 31.5.2021. godine
24.08.2021. 278 Zaključak o ispravci greške
23.08.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje štamparskih usluga
19.08.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kombi vozila za potrebe Crvenog križa OC
19.08.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade projekta sanacije i restauracije fasade zgrade OC i KS - zajednička javna nabavka
10.08.2021. 600 Javni poziv 1
10.08.2021. 600 Kriteriji 1
10.08.2021. 600 Obrazac 1
30.07.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke medicinske opreme Službi za medicinsku pomoć.
29.07.2021. 278 Odluka o izboru za javnu nabavku licenci za korisnički software (produženje postojećih licenci) 02-11-3932/21 od 28.07.2021.
29.07.2021. 278 Odluka o izboru za javnu nabavku licenci za antivirusni program SES (produženje licenci za 3 godine) 02-11-3933/21 od 28.07.2021.
26.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke didaktičkog materijala za vrtiće sa područje Općine Centar Sarajevo
26.07.2021. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2021.godinu
21.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne skupne opreme
19.07.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija izvođenje dodatnih radova u završnoj fazi izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) po osnovu Ugovora III
19.07.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
16.07.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija izvođenje dodatnih radova u završnoj fazi izgradnje objekta Osnovne škole na lokalitetu Šip (Blok C) po osnovu Ugovora II
16.07.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
15.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za izvođenje radova
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta - LOT 2
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta - LOT 4
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji street workout finess parka
13.07.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo za potrebe Službe za medicinsku pomoć
13.07.2021. 276 Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu
29.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača, javna nabavka računarske opreme - LOT 1 računarska oprema (HW+SW
29.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača, javna nabavka računarske opreme - LOT 3 nabavka laptopa
29.06.2021. 278 Odluka o poništenju, javna nabavka računarske opreme - LOT 2 nadgradnja sistema video streama
24.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača broj: 02-11-3243/21 od 24.06.2021. godine, u postupku nabavke za izvođenje radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
23.06.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka nabavke usluga godišnjeg održavanja core sistema broj:02-11-1952/21 od 23.06.2021. godine
01.06.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke profesionalnog kombinovanog frižidera za čuvanje vakcina Službi za medicinsku pomoć Općine Centar Sarajevo
01.06.2021. 278 Odluka o prihvatanju ponude za zakup bife-a.
01.06.2021. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru ponude i poništenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
01.06.2021. 278 Odluka o poništenju Odluke o izboru ponude i poništenje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju punionica za električna vozila
31.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području Općine Centar Sarajevo
04.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata
04.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina
04.05.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanje pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
29.04.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za nabavku Beckup sistem
29.04.2021. 278 Odluka o odobrenju produženja Ugovora o naknadi za korištenja prostora radi postavljanja samouslužnih aprata
12.04.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentaciju za usluge održavanja postojećeg informacionog sistema „Japet Eurobudžet“ za ispunjenje zakonskih uslova trezorskog poslovanja u toku 2021. godine
12.04.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
08.04.2021. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija - Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina putem pregovaračkog postupka nabavke bez objave obavještenja
08.04.2021. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku
06.04.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje nepredviđenihi naknadnih radova na izgradnji stajališta u ul.Patriotske lige
06.04.2021. 278 Odluka o izboru izvođenje radova na izgradnji nadstrešnica na stajalištima javnog gradskog prijevoza na ul.Općine Centar
06.04.2021. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora - OS IV DIO
06.04.2021. 276 Plan javnih nabavki u 2021. godini
08.03.2021. 278 Odluka o poništenju postupka za usluge programa softvera za pronalaženje nestalih osoba i digital. procesa GSS
05.03.2021. 278 Odluka o izboru ponuđača - Nahorevo
25.02.2021. 278 Odluka o poništenju procedure za davanje u zakup poslovnih prostorija
11.02.2021. 278 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge programiranja softvera za pronalaženje nestalih osoba i digitalizaciju procesa GSS
29.01.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za LOT 3 - nabavka beskontaktnih toplomjera
20.01.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja računarske mreže za period 2021 2023 godine
20.01.2021. 278 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za LOT 2- nabavka beskontaktnih toplomjera za potrebe osnovnih škola na području općine Centar
20.01.2021. 276 Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020 (II)
15.01.2021. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga redovnog pregleda, održ i unapr sistema vatrodojave i autom gašenja zgrade OC, objekata MZ i dr objekata u vlasništvu OC
30.12.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
30.12.2020. 278 Odluka o poništenju postupka LOT 1 tekuće održavanje vozila marke VW
30.12.2020. 278 Odluka o poništenju postupka LOT 1 tekuće održavanje vozila marke Torini Volt
30.12.2020. 282 Obrazac praćenja ugovora o javnih nabavki u 2020 - III dio
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rezervoar Klanice – površinska i dubinska odvodnja saobraćajnice
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 osiguranje motornih vozila
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 osiguranje objekata i opreme
17.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja nezgode
17.12.2020. 278 Odluku o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-11-4946-20
17.12.2020. 278 Zaključak o ispravci Odluke broj 02 11 5845 od 16 12 2020
09.12.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge isporuke jednokratnih zaštitnih maski
09.12.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge LOT 2 - nabavka dezinfekcionih sredstava
09.12.2020. 278 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga progr softvera za pronalaženje nestalih osoba i dig procesa GSS u okviru Službe za spašavanje sa visina, u prirodi na vodi i pod vodom
04.12.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za usluge iznajmljivanja štampača, skenera i kopir aparata
03.12.2020. 278 Zaključak o ispravci greške u Odluci za LOT 3 - Defter komerc doo
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju ulica na području MZ Soukbunar, Skenderija Podtekija, Trg oslobođenja Centar, Marijin Dvor i Crni vrh Gorica
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 nabavka papira
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1- za tekuće održavanje vozila marke Škoda
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 nabavka tonera i ketridža
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3- za tekuće održavanje vozila marke Toyota
24.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - za tekuće održavanje vozila marke Suzuki
19.11.2020. 278 Odluka o poništenju za LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke Scania
19.11.2020. 278 Odluka o poništenju postupka za LOT 2 - tekuće održavanje vozila marke VW
19.11.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za prijevoz u 2021. godini
19.11.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
19.11.2020. 278 Odluka o poništenju za LOT 6 - tekuće održavanje el.motocikala marke Torini Volt
17.11.2020. 278 Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javne nabavke za usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila u 2021.g.
17.11.2020. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilnih računara tableta
05.11.2020. 278 Odluka o izboru sukcesivna nabavka sredstava za čišćenje
05.11.2020. 278 Odluka o izboru ponuđača za nabavku zaštitnih maski, dezin.srdstva i dr. zaštitnog materijala EUROSAN doo LOT 1
02.10.2020. 282 Obrazac praćenja ugovora o javnih nabavki u 2020 - II dio
24.09.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija u predmetu nabavke dodatnih radova na izgradnji osnovne škole na lokalitetu Šip – blok C
24.09.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija u predmetu nabavke dodatnih radova na izgradnji osnovne škole na lokalitetu Šip – blok C
15.09.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija škola Šip dodatni radovi (blok C)
15.09.2020. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku -škola Šip (blok C)
15.09.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija škola Šip dodatni radovi (blok C)
15.09.2020. 600 [1.2] Informacija o pregovaračkom postupku -škola Šip (blok C)
03.09.2020. 600 [1.1] Informacija o pregovaračkom postupku - radovi na vrtiću Razigrani dani
03.09.2020. 600 [1.2] Tehnička dokumentacija - nepredviđeni radovi na vrtiću Razigrani dani
03.09.2020. 600 [1.2] Tehnička dokumentacija - nepredviđeni radovi na vrtiću Razigrani dani
03.09.2020. 600 [1.1] Informacija o pregovaračkom postupku - radovi na vrtiću Razigrani dani
30.06.2020. 282 Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma
30.06.2020. 276 Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020 (I)
29.06.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija broj: 02-11-2549/20 zaizvođenje dodatnih i novih radova na vanjskom uređenju stambeno-poslovnog objekta K-79 na lokalitetuŠip, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
29.06.2020. 600 [2.0] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
14.04.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija - Nabavka zaštitnih maski sa gumom
14.04.2020. 600 [2.1] Informacija o pregovaračkom postupku - zaštitne maske
25.03.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija nabavka dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera
25.03.2020. 600 [1.1] Tenderska dokumentacija nabavka dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera
24.03.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020. 600 [2.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020. 600 [2.1] Tenderska dokumentacija nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020. 600 [2.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
26.02.2020. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora, okvirnih sporazuma za 2019.godinu - III dio
17.02.2020. 276 Pravilnik o provođenju pregovaračog postupka sa i bez obavještenja o nabavci
15.01.2020. 276 Plan javnih nabavki u 2020. godini
24.12.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2019. godinu - 2. dio
03.09.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2019. godinu
09.05.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2018. godinu
09.05.2019. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2018. godinu
25.04.2019. 278 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za izvođenje radova na sanaciju ulice Bolnička i dijela ulice Koševo
12.04.2019. 276 Pravilnik o javnim nabavkama
11.04.2019. 276 Plan javnih nabavki 2019. godini
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (IX)
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (VII)
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (VI)
27.03.2019. 276 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu (V)
09.05.2016. 282 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2016. godinu