Općinski načelnik

Srđan Mandić, načelnik Općine Centar

Srđan Mandić rođen je 1972. godine u Sarajevu. Osnovnu školu “Branko Bane Šurbat” na Grbavici završio je kao učenik generacije i nosilac zlatne značke "Mitar Trifunović Učo".

1986. godine sa porodicom seli na Marijin Dvor gdje i danas živi, a paralelno upisuje drugu sarajevsku gimnaziju. 1991. upisuje se na Mašinski fakultet u Sarajevu, a studij prekida početkom agresije na BiH.
Ratni period proveo je kao pripadnik Armije BiH.

Nakon završetka rata upisuje Ekonomski fakultet na kojem je diplomirao 2000., a status magistra ekonomskih nauka iz oblasti marketinga na istom fakultetu stekao je 2012. godine. Po okončanju studija kao pripravnik dobija posao u sarajevskoj firmi KLAS, u kojoj je proveo 12 godina obavljajući različite menadžerske funkcije, od rukovodioca službe, preko direktora sektora za marketing i razvoj do pozicije člana Uprave.

Nakon Klasa bio je član uprave, a potom i direktor kompanije Sprind d.d. Sarajevo, te direktor sarajevskog Oslobođenja.

IEDC Bledsku školu menadžmenta – General Management Program Bled završio je 2002. godine, a 2014. je, kao prvi dobitnik iz Bosne i Hercegovine, primio prestižno priznanje ove škole "Alumni Achievement Award 2014".
Tokom karijere u privatnom sektoru uspješno je kreirao i vodio niz projekata iz oblasti marketinga, unutrašnje i vanjske trgovine, razvoja i sistema upravljanja kvalitetom.

Na 4. Kongresu Naše stranke, održanom u maju 2019. godine, izabran je za potpredsjednika.

U Vladi Kantona Sarajevo obavljao je dužnost ministra komunalne privrede i infrastrukture, u periodu decembar 2018. - mart 2020. Aktivno govori engleski jezik.