Više obavještenja
Najnovija obavještenja
Put do prava
Općina Centar nastoji osigurati da svi njeni građani na brz i jednostavan način ostvaruju svoja prava. Kako bi to postigla, općina Centar redovito radi na jačanju transparentnosti i odgovornosti, kao i na povećanju dostupnosti informacija i usluga za svoje građane.