Put do prava

Općina Centar nastoji osigurati da svi njeni građani na brz i jednostavan način ostvaruju svoja prava. Kako bi to postigla, općina Centar redovito radi na jačanju transparentnosti i odgovornosti, kao i na povećanju dostupnosti informacija i usluga za svoje građane.

Kako bismo unaprijedili i olakšali našu svakodnevnu komunikaciju kreirana podstranica Vaša Prava koja omogućava građanima Općine Centar da znaju tačno koja prava mogu ostvariti u Općini Centar i kakve usluge mogu dobiti, koji su preduslovi potrebni za ostvarivanje nekog prava, visinu primanja te transparetno mogu pratiti utrošak sredstava iz Budžeta Općine kao i broj podnešenih zahtjeva na mjesečnom nivou po oblastima.