EU projekti

Općina Centar kontinuirano radi na razvojnim projektima koji će unaprijediti kvalitetu života njenih stanovnika i razvijati lokalnu ekonomiju. U tom smislu, općina surađuje sa različitim institucijama i međunarodnim organizacijama koje podržavaju njene ciljeve i projekte.