Mjesne zajednice

Mjesna samouprava u jedinici lokalne samouprave ostvaruje se u mjesnoj zajednici, kao oblik neposrednog učestvovanja građana.

Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom.

Odlukom o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području Općine Centar uređeno je osnivanje i organizacija mjesnih zajednica na području općine Centar Sarajevo, teritorijalni obuhvat mjesnih zajednica, mjesna područja u sastavu mjesne zajednice, sjedište mjesnih zajednica, način biranja i sastav savjeta mjesnih zajednica, kao i druga pitanja u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica.

Vizija razvoja mjesnih zajednica