Javne rasprave

Popis javnih rasprava
Datum Dokument
28.02.2023. 718 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Statuta Općine Centar
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Odluka o provođenju
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Postojeće stanje građevinskog fonda
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Odluka o usvajanju
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Namjena površina
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir - Urbanističko rješenje
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Mreža regulacionih i građevinskih linija
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Saobraćaj
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Energetika
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Idejno rješenje elektroenergetike
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Snadbijevanje vodom
27.10.2022. 599 [ZAVRŠENA RASPRAVA] Javna rasprava odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine za 2022. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira R
22.07.2022. 599 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026.
08.01.2019. 711 [ZAVRŠENA RASPRAVA] Nacrt Odluke o pristupanju izradi i dopuni Regulacionog plana
08.01.2019. 711 [ZAVRŠENA RASPRAVA] Odluka o pristupanju izradi izmjeni i dopuni Regulacionog plana Čobanija