Mladi u općini Centar

Politika općine Centar prema mladima usredotočena je na poticanje njihove aktivnosti i uključivanje u lokalnu zajednicu kroz različite programe i projekte.

Općina Centar za mlade

Općina Centar je u okviru tekuće programske kvalifikacije budžetskih izdataka u skladu sa strateškim prioritetima posebno izdvojila tekući program „Unapređenje položaja mladih", za koji je u 2023. godini obezbijeđeno 1,361.700 KM. Na ovaj način centralna gradska općina iskazuje svoje opredjeljenje i misiju da bude prepoznata kao Općina za mlade.