Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji uređuju pitanja lokalne samouprave i rada Općine Centar.
Datum Dokument
12.06.2024. 609 Odluka o izradi plana upravljanja imovinom 2024-2027.pdf
24.05.2024. 609 Odluka o radnom vremenu Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina
22.05.2024. 609 Odluka o Planu upravljanja imovinom Općine Centar Sarajevo za period 2024-2027. godine.
25.04.2024. 609 Odluka o raspodjeli novčanih sredstava nevladinim organizacijama i fondacijama
22.04.2024. 610 Pravilnik o evidenciji nekretnina Općine Centar Sarajevo
28.03.2024. 610 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i raspodjelu novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći starijim osobama
28.03.2024. 610 Pravilnik o kritrerijima i raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta
14.03.2024. 683 Katalog prostora Panjina kula
14.03.2024. 683 Katalog Vila Braun
14.03.2024. 683 Katalog Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina
14.03.2024. 610 Pravilnik o uslovima i postupku iznajmljivanja prostora i opreme u objektima Općine Centar
09.01.2024. 610 Pravilnik o nagrađivanju uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar.
13.12.2023. 609 Odluka o dodjeli novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja postojećeg stočnog fonda
12.12.2023. 609 Odluka za izbor korisnika finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo
21.11.2023. 614 Vodič - Prava iz oblasti boračko invalidske i socijalne zaštite
06.11.2023. 609 Odluka o dodjeli novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije 06/11/23
06.11.2023. 609 Odluka o dodjeli novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane
13.10.2023. 610 Pravilnik o dodjeli novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
13.10.2023. 610 Pravilnik o dodjeli novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane
10.10.2023. 609 Odlukao dodjeli novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane
03.10.2023. 609 Odluka o dodjeli novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
20.09.2023. 610 Pravilnik o načinu korištenja i upravljanja elektronskim potpisom Općine Centar Sarajevo.pdf
28.08.2023. 609 Odluka o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za samozapošljavanje mladih i unapređenje poduzetništva
28.08.2023. 609 Odluka o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva
25.08.2023. 610 Pravila mjesne zajednice (prečišćeni tekst)
25.08.2023. 609 Odluka o naknadi članovima savjeta mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo
25.08.2023. 609 Odluka o upravljanju, održavanju i korištenju prostorija Društvenog centra Općine Centar
25.08.2023. 610 Kućni red Društvenog centra Općine Centar Sarajevo
19.07.2023. 609 Odluka o izboru korisnika finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika na području Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu.
16.06.2023. 574 Rang lista za dodjelu stana
31.05.2023. 574 Zahtjev za korištenje Društvenog centra
31.05.2023. 614 Kućni red - Društveni centar
31.05.2023. 610 Pravilnik o korištenju Društvenog centra Općine Centar
10.05.2023. 611 Gender akcioni plan (GAP) Općine Centar Sarajevo
04.05.2023. 610 Pravilnik o novčanim poticajima za kupovinu reprometarijala proljetne jesenje sjetve i vocarskih sadnica
03.05.2023. 609 Odluka o izboru kandidata za dodjelu plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom na području Općine Centar Sarajevo za 2023.godinu
04.04.2023. 609 Odluka o dodjeli sredstva nevladinim organizacijama 2023
07.03.2023. 161 Smjernice za trogodišnje planiranje rada Općine Centar za period 2023. - 2025. godine
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS [46/17]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima KS [43/16]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama Zakona o komunalnoj čistoći KS [43/16]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS [41-12]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS [2021]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima KS [19/17]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama Zakona o komunalnoj čistoći KS [19/17]
03.03.2023. 607 Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS [13-17 ]
03.03.2023. 607 Ispravka Zakona o komunalnim djelatnostima KS [10/17]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS [8/15]
03.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH [66/13]
03.03.2023. 607 Zakon o upravnom postupku FBiH [61/22]
03.03.2023. 614 Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u FBIH [3098]
03.03.2023. 608 Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu FBiH [20/98]
03.03.2023. 607 Ispravka Zakona o cestama FBiH [16/10]
03.03.2023. 607 Zakon o cestama FBiH [12/10]
03.03.2023. 607 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH [2-06]
03.03.2023. 607 Zakon o inspekcijama KS [2/17]
03.03.2023. 607 Zakon o lokalnoj samoupravi (prečišćeni tekst) KS [2000.]
03.03.2023. 607 Zakon o javnim nabavkama BiH [39/14]
03.03.2023. 607 Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH [36-99]
02.03.2023. 608 Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području KS [9/20]
02.03.2023. 608 Uredba o dopuni Uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na podruĉju KS [16/21]
02.03.2023. 608 Uredba o izmjeni Uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na podruĉju KS [22/22]
02.03.2023. 608 Uredba o izmjeni Uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na podruĉju KS [46/22]
02.03.2023. 607 Zakon o privremenon korištenju javnih površina na području KS [20/04]
02.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenon korištenju javnih površina na području KS [26/12]
02.03.2023. 607 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenon korištenju javnih površina na području KS [4/15]
14.11.2022. 609 Odluka o finansijskim sredstavima namijenjenih za podršku poslovanja fizičkih lica koji obavljaju trgovačku djelatnost na području Općine Centar Sarajevo
02.11.2022. 611 Plan integriteta Općine Centar
30.09.2022. 609 Odluka o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za zapošaljavanje mladih i unapređenje poduzetništva
30.09.2022. 609 Odluka o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za samozaposljavanje i unaprjedenje poduzetnistva
27.09.2022. 609 Odluka o dodjeli sredstava za NVO
20.09.2022. 610 Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama / opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka
18.08.2022. 161 Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027
18.08.2022. 55 Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027
05.08.2022. 609 Odluka o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području Općine Centar
04.08.2022. 609 Odluka u skladu sa Prijedlogom Komisije za izbor korisnika finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika
21.07.2022. 610 09A- Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu stalne novčane pomoći boračkoj populaciji
07.07.2022. 609 Odluka o osnivanju i djelokrugu općinskog organa uprave
07.07.2022. 610 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi Općine Centar Sarajevo
05.07.2022. 609 Odluka o imenovanju zdravstvenog savjeta
26.05.2022. 609 Odluka o naknadama za obavljanje posebnih usluga u Službi za opću upravu Općine Centar
18.04.2022. 609 Odluka o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksi na području Općine Centar
01.02.2022. 683 Informator 4
09.12.2021. 609 Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava namijenjenih za poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja općine
09.12.2021. 609 Rang lista kandidata sa prijedlogom iznosa za finansiranje (Start up 2021.)
24.11.2021. 683 Informator 2
24.11.2021. 683 Informator 1
10.11.2021. 609 Nacrt Odluke o Komunalnom redu na podrucju Opcine Centar
29.10.2021. 610 Pravilnik o korištenju Multimedijalne sale u zgradi Općine Centar Sarajevo
20.10.2021. 574 Letak - Jedan pregled mnogo znači
11.10.2021. 609 Nacrt Odluke o prokopavanju saobraćajnica na području općine Centar Sarajevo
05.08.2021. 609 Odluka u skladu sa Prijedlogom Komisije za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID-19 virusa na području Općine Centar Sarajevo, do
27.07.2021. 55 Strategija Opcine Centar iz oblasti sporta za period 2019-2022
03.06.2021. 609 Odluka o dodjeli sredstava boračkim udruženjima
20.04.2021. 607 Zakon o prostornom uređenju KS [24/17]
20.04.2021. 607 Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama KS [19/17]
20.04.2021. 607 Zakon o komunalnim djelatnostima KS [14/16]
20.04.2021. 607 Zakon o komunalnoj čistoći KS [14/16]
20.04.2021. 607 Zakoni o cestama FBIH
20.04.2021. 607 Zakon o uređenju saobraćaja na području KS [30/17]
20.04.2021. 609 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar
20.04.2021. 609 Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera KS [51/15]
20.04.2021. 607 Zakon o organizaciji organa uprave u FBIH [35/05]
20.04.2021. 607 Zakon o upravnom postupku FBIH [48/99]
20.04.2021. 607 Zakon o državnoj službi u FBiH [77/06]
20.04.2021. 607 Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS [2/12]
20.04.2021. 607 Zakon o administrativnim taksama KS []
20.04.2021. 608 Uredba o kancelarijskom poslovanju .
20.04.2021. 614 Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u FBIH
20.04.2021. 607 Zakon o prekršajima FBiH [63/14]
20.04.2021. 607 Zakon o stvarnim pravima FBiH [100/13]
20.04.2021. 607 Zakon o inspekcijama u FBiH [19-17]
20.04.2021. 609 Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica na području Općine Centar .
20.04.2021. 609 Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području KS [30/08]
20.04.2021. 607 Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo
20.04.2021. 609 Odluka o sječi i potkresivanju stabala .
20.04.2021. 610 Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama, KS 75/10
20.04.2021. 608 Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala , KS []
19.04.2021. 609 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar
19.04.2021. 609 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar
19.04.2021. 609 Odluka o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg
19.04.2021. 609 Odluka o dodjeli sredstava iz granta za mobilnost mladih
19.04.2021. 609 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava iz granta aktivizam mladih
19.04.2021. 609 Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba
19.04.2021. 609 Odluka o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji
19.04.2021. 609 Odluka o osnivanju JU Centar kulture i mladih
19.04.2021. 609 Odluka o osnivanju JU Centar za sport i rekreaciju
19.04.2021. 609 Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja
19.04.2021. 609 Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi 202
19.04.2021. 608 Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo
19.04.2021. 609 Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Centar
19.04.2021. 609 Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja
19.04.2021. 609 Odluka o prenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice
19.04.2021. 609 Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja
19.04.2021. 609 Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi
19.04.2021. 609 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu 2021
19.04.2021. 609 Odluka o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo
19.04.2021. 607 Zakon o privremenom korištenju javnih površina
19.04.2021. 610 Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste
19.04.2021. 610 Pravilnik o postavljanju reklama [2017.]
19.04.2021. 609 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu
16.04.2021. 610 Pravilnik o popisu imovine i obaveza
16.04.2021. 610 Pravilnik o materijalnom poslovanju
16.04.2021. 608 Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo .
16.04.2021. 610 Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Centar - izmjena
16.04.2021. 608 Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama
16.04.2021. 610 Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Centar
16.04.2021. 615 Procedura za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prohoda
16.04.2021. 615 Procedura internih kontrolnih postupaka u oblasti naplate neporeznih prihoda
16.04.2021. 615 Procedura planiranja budžeta
16.04.2021. 615 Procedura načina evidentiranja ulaznih faktura
16.04.2021. 614 Uputstvo o blagajničkom poslovanju
16.04.2021. 614 Uputstvo o obavljanju popisa i radu popisnih komisija
16.04.2021. 614 Uputstvo za izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti
16.04.2021. 610 Pravilnik o korištenju i troškovima telefona Općine Centar
16.04.2021. 610 Pravilnik o nabavci i načinu korištenja službenih vozila Općine Centar
16.04.2021. 610 Pravilnik o korištenju informacionog sistema Otvorena linija
16.04.2021. 614 Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
16.04.2021. 614 Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu
16.04.2021. 614 Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora
16.04.2021. 614 Zapisnik o otvaranju ponuda i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda
16.04.2021. 614 Uputstvo za pripremu modela tehničke dokumentacije i ponuda
16.04.2021. 610 Pravilnik o javnim nabavkama
16.04.2021. 610 Pravilnik o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije
16.04.2021. 610 Pravilnik o zaštiti na radu uposlenika Općine Centar
16.04.2021. 610 Pravilnik o naknadama za troškove službenih putovanja
16.04.2021. 610 Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama
16.04.2021. 610 Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
16.04.2021. 610 Pravilnik o reprezentaciji i poklonima - izmjena i dopuna
16.04.2021. 610 Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki
16.04.2021. 610 Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu
16.04.2021. 610 Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (interni)
16.04.2021. 610 Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
16.04.2021. 610 Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke
16.04.2021. 610 Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora
16.04.2021. 610 Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
16.04.2021. 609 Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki
16.04.2021. 610 Pravilnik zaštite od požara jedinstvenog općinskog organa uprave i općinskih službi Općine Centar
16.04.2021. 609 Odluka o osnivanju i organizaciji MZ (prečišćeni tekst)
16.04.2021. 609 Odluka o naknadama članovima savjeta MZ
16.04.2021. 610 Pravilnik o dodjeli, načinu i uvjetima korištenja dijela prostorija MZ
16.04.2021. 610 Pravila mjesnih zajednica
16.04.2021. 608 Uredba o vezanim i posebnim obrtima
16.04.2021. 610 Pravilnik o izmjeni pravilnika o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim objektima
16.04.2021. 607 Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
16.04.2021. 609 Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo
16.04.2021. 609 Odluka o držanju stoke, pernate živine i kunića
16.04.2021. 610 Pravilnik o pčelarstvu
16.04.2021. 610 Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
16.04.2021. 614 Upustvo o vršenju izvještajnih i prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja
16.04.2021. 607 Zakon o unutrašnjoj trgovini
16.04.2021. 607 Zakon o turizmu
16.04.2021. 610 Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima
16.04.2021. 610 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine
16.04.2021. 610 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
16.04.2021. 610 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«
16.04.2021. 610 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine
16.04.2021. 610 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
16.04.2021. 607 Zakon o ugostiteljstoj djelatnosti FBiH
16.04.2021. 610 09B - Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe
16.04.2021. 610 09B - Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe
16.04.2021. 610 09B - Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
16.04.2021. 610 Pravilnik o provođenju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
16.04.2021. 610 08A - Pravilnik o otpremi pošte putem kurira u Općini Centar
16.04.2021. 610 08A - Pravilnik o administratitvnoj evidenciji pečata i evidenciji uništenih, istrošenih i neupotrebljivih pečata Općine Centar
16.04.2021. 610 12 - Pravilnik o internoj reviziji
16.04.2021. 610 04 - Pravinik o iznestiranju javnih sredstava Općine Centar - izmjena
16.04.2021. 610 08B - Pravilnik o obaveznoj edukaciji uposlenika koji rade na poslovima vođenja matičnih knjiga u Matičnom uredu ili su u vezi sa poslovima izdavanja i prenosa informacija iz službene evidencije Matičnog ureda Službe za opću upravu
16.04.2021. 610 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reprezentaciji i poklonima
16.04.2021. 610 09C - Pravilnik o dopuni Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS
16.04.2021. 610 09C - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS
16.04.2021. 610 09C - Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola KS
16.04.2021. 610 09C - Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na poručju općine
16.04.2021. 610 09C - Pravilnik o dodjeli stipendija
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o izmjeni pravilnika o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim objektima
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o pčelarstvu
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine
16.04.2021. 610 16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
16.04.2021. 610 03 - Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanj i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste
16.04.2021. 610 Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba BiH [06/06]
16.04.2021. 610 09B - Pravilnik o raspodjeli novačanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
16.04.2021. 610 04 - Pravilnik za izradu izjave o fisikalnoj procjeni uticaja propisa i akata planiranja na Budžet Općine Centar
16.04.2021. 610 09B - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama / opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka
12.04.2021. 610 Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe
12.04.2021. 610 Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe
12.04.2021. 610 Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
12.04.2021. 607 Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, FBiH 15/05
12.04.2021. 607 Zakon o radu FBiH 26/16
12.04.2021. 607 Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama – povratnicima u kantonu Sarajevo, KS 27/05
12.04.2021. 607 Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom KS
12.04.2021. 613 Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, KS 7/23
12.04.2021. 609 Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo
12.04.2021. 610 Pravilnik o raspodjeli novačanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
05.04.2021. 607 Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom sa izmjenama i dopunama
05.04.2021. 607 Zakon o javnim nabavkama BIH
05.04.2021. 607 Zakon o mladima FBiH
05.04.2021. 607 Zakon o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
05.04.2021. 607 Zakon o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju
05.04.2021. 607 Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
05.04.2021. 607 Zakon o srednjem obrazovanju
05.04.2021. 607 Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH
05.04.2021. 607 Zakon o ugostiteljstoj djelatnosti
05.04.2021. 607 Zakon o cestama
18.12.2020. 574 15A - Lista poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje minimalne neto plaće za mjesec april 2020. godine
31.07.2020. 55 Statut Općine Centar (prečišćeni tekst) 2004.
30.07.2020. 55 Poslovnik Općinskog vijeća Centar Sarajevo
18.12.2019. 161 LEAP 2019-2024
15.05.2019. 607 Zakon o zaštiti prirode
10.05.2019. 161 01 - Strategija razvoja opštine Centar Sarajevo za period 2016-2022 godine
10.05.2019. 161 02 - Strateški plan
10.05.2019. 161 03 - Akcioni plan općine Centar Sarajevo za rješavanje problema Romske populacije
10.04.2019. 55 Profil općine Centar Sarajevo
01.04.2019. 55 Registar poslovnih prostorija
08.01.2019. 609 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspodjeli novčanih sredstava za podršku stambenog zbrinjavanja mladih
08.01.2019. 609 Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
08.01.2019. 609 Odluka o prihvatanju ponude za prodaju idealnog dijela nekretnine
08.01.2019. 609 Odluka o izmjenama i dopuni odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaću
08.01.2019. 609 Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u ulici Maršala Tita 54
10.06.2018. 161 16 - Projekat Čista Miljacka - 3.faza
10.06.2018. 161 04 - Strategija prema mladima općine Centar Sarajevo 2014-2020
10.06.2018. 161 05 - IT sektor kao nosilac razvoja
10.06.2018. 161 06 - Regeneracija urbanog jezgra
10.06.2018. 161 08 - Rebrendiranje kulturno-turističkog proizvoda
10.06.2018. 161 08 - Prioritetne aktivnosti za razvoj ruralnog područja
10.06.2018. 161 09 - Porodične farme
10.06.2018. 161 10 - SEAP
10.06.2018. 161 11 - LEAP Centar
10.06.2018. 161 12 - Plan upravljanja otpadom
10.06.2018. 161 13 - Projekat Čista Miljacka
10.06.2018. 161 14 - Projekat Čista Miljacka - 1.faza
10.06.2018. 161 15 - Projekat Čista Miljacka - 2.faza
01.07.2013. 611 Plan zaštite od požara za objekat Općine Centar Sarajevo sa pripadajućim objektima mjesnih zajednica