Elektronski formulari

Datum Dokument
14.02.2024. 709 Obrazac [07-32] Saglasnost na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu
14.02.2024. 709 Obrazac [07-29] Postavljanje murala
14.02.2024. 709 Obrazac [07-18] Zahtjev za isticanje firme
22.11.2023. 709 Obrazac [16-31] Zahtjev za dodjelu novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja stočnog fonda
07.09.2023. 709 Obrazac [08] Izjava dva lica
16.08.2023. 709 Obrazac [12-38] Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja
01.08.2023. 709 Obrazac [16-24] Obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti putem stručnog poslovođe
01.08.2023. 709 Obrazac [16-30] Zahtjev za novčani podsticaj za kupovinu stočne hrane
01.08.2023. 709 Obrazac [16-20] Zahtjev za dodjelu novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
30.03.2023. 709 Obrazac [04-29] Izmjene u toku obavljanja ugostiteljske djelatnosti
30.03.2023. 709 Obrazac [04-28] Izmjene u toku obavljanja trgovačke djelatnosti
30.03.2023. 709 Obrazac [04-23] Ovjera normativa i cjenovnika
30.03.2023. 709 Obrazac [04-17] Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici
30.03.2023. 709 Obrazac [13-06] Stipendiranje nadarenih učenika i studenata
30.03.2023. 709 Obrazac [05-07] Usaglašavanje starog premjera prema novom premjeru
09.03.2023. 709 Obrazac [03-05] Zahtjev za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina za podršku stambenom zbrinjavanju mladih
03.03.2023. 709 Obrazac [13-15] Zahtjev za naknadu troškova prijevoza djece sa invaliditetom
27.02.2023. 709 Obrazac [09-31] Prestanak-promjena prava na mjesečna primanja
27.02.2023. 709 Obrazac [09-30] Zahtjev za prestanak prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
27.02.2023. 709 Obrazac [09-26] Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu za djecu RVI-a od 20%-80% vojnog invaliditeta
19.10.2022. 709 Obrazac [12-35] Ostvarivanja prava na na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za nezaposlenu porodilju (KS)
19.10.2022. 709 Obrazac [12-36] Ostvarivanja prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja (KS)
19.10.2022. 709 Obrazac [12-37] Ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu (KS)
07.10.2022. 709 Obrazac [12-33] Ostvarivanje prava na novčanu naknadu - pomoć nezaposlenim porodiljama (FBiH)
07.10.2022. 709 Obrazac [12-34] Ostvarivanje prava na dječji dodatak (FBiH)
25.08.2022. 709 Obrazac [09-33] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog borca - Kanton
22.07.2022. 709 Obrazac [08-02] @ - Ispravka-promjena podataka u matičnim knjigama
22.07.2022. 709 Obrazac [08-03] Upis u Matičnu knjigu vjenčanih
22.07.2022. 709 Obrazac [08-04] Naknadni upis u Matičnu knjigu vjenčanih
22.07.2022. 709 Obrazac [08-05] Upis rođenja djeteta u Matičnu knjigu rođenih i određivanje ličnog imena djeteta
22.07.2022. 709 Obrazac [08-06] Naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih sa konstantacijom državljanstva BIH I FBIH
22.07.2022. 709 Obrazac [08-07] Upis činjenice državljanstva u Matičnu knjigu rođenih
22.07.2022. 709 Obrazac [08-09] Upis činjenice smrti u Matičnu knjigu umrlih
22.07.2022. 709 Obrazac [08-10a] Naknadni upis u Matičnu knjigu umrlih
22.07.2022. 709 Obrazac [08-12] Priznanje očinstva
22.07.2022. 709 Obrazac [08-13] Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (MKR, MKV i MKU)
22.07.2022. 709 Obrazac [08-14] Izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga
22.07.2022. 709 Obrazac [08-15] @ - Uvjerenja iz službene evidencije
22.07.2022. 709 Obrazac [08-16] Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa u zgradi Općine
22.07.2022. 709 Obrazac [08-17] Ovjera potpisa i dokumenata van zgrade Općine
22.07.2022. 709 Obrazac [08-18] Uvjerenje o životu
22.07.2022. 709 Obrazac [08-19] Izvod iz biračkog spiska
22.07.2022. 709 Izjava - kućna lista
22.07.2022. 709 Obrazac [08-11a] Izjava
22.07.2022. 709 Obrazac [08-14] Punomoć
22.07.2022. 709 Obrazac [08-20] Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za djecu koja su rođena na teritoriji RS
22.07.2022. 709 Obrazac [08-21] Zahtjev za naknadni upis
22.07.2022. 709 Obrazac [08-22] Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za djecu koja su rođena u inostranstvu
16.06.2022. 709 Obrazac [05-22] Cijepanje parcela van obuhvata građevinskog zemljišta sa obnavljanjem međnih biljega i provođenjem promjena u katastru zemljišta
16.06.2022. 709 Obrazac [05-23] Ucrtavanje katastra podzemnih instalacija
15.06.2022. 709 Obrazac [09-23] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
15.06.2022. 709 Obrazac [09-32] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog borca - Federacija
26.05.2022. 709 Uplatnica za vjenčanje
12.05.2022. 709 Obrazac [13-14] Finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja Općine Centar Sarajevo
03.11.2021. 709 Obrazac [02] @ - Obrazac zahtjeva za korištenje multimedijalne sale
14.10.2021. 709 PPP obrazac
11.10.2021. 709 Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti
11.10.2021. 709 Izjava o ispunjavanju minimalnih tehnickih i drugih uslova za obavljanje trgovine
23.07.2021. 709 Obrazac [09-27] @ Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
23.07.2021. 709 Obrazac [12-32] @ Zahtjev za izdavanje uvjerenja
03.06.2021. 709 Obrazac [08-01] Pristup informacijama
13.04.2021. 709 Obrazac [09-29] Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
13.04.2021. 709 Obrazac [09-20] Zahtjev za prestanak prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
13.04.2021. 709 Obrazac [09-21] Prestanak - promjena prava na mjesečna primanja
22.03.2021. 709 @ - Opšta uplatnica #1
22.03.2021. 709 @ - Opšta uplatnica #2
21.03.2021. 709 Obrazac [04-02] @ - Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva
21.03.2021. 709 Obrazac [04-03] @ - Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje / obavljanja djelatnosti
21.03.2021. 709 Obrazac [04-05] @ - Izdavanje uvjerenja
21.03.2021. 709 Obrazac [04-06] @ - Izdavanje prepisa rješenja
21.03.2021. 709 Obrazac [04-20] @ - Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
21.03.2021. 709 Obrazac [04-21] @ - Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području
21.03.2021. 709 Obrazac [04-22] @ - Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
21.03.2021. 709 Obrazac [07-11] @ - Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole
21.03.2021. 709 Obrazac [05-01] @ - Korištenje podataka premjera i katastra (Kopija katastarskog plana, prijepis ili izvod iz posjedovnog lista i uvjerenje o posljednjem stanju u katastru)
21.03.2021. 709 Obrazac [05-04] @ - Isplanjenje objekta u katastru zemljišta sa snimanjem promjena
21.03.2021. 709 Obrazac [07-21] @ - Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu
21.03.2021. 709 Obrazac [05-08] @ - Izrada historijata promjena na parcelama
21.03.2021. 709 Obrazac [07-26] @ - Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju
21.03.2021. 709 Obrazac [05-11] @ - Utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu
21.03.2021. 709 Obrazac [05-15] @ - Obračun naknade za pogodnost - Renta
21.03.2021. 709 Obrazac [07-17] @ - Privremeno korištenje javne površine
21.03.2021. 709 Obrazac [05-17] @ - Prestanak državnog vlasništva
21.03.2021. 709 Obrazac [07-06] @ - Postavljanje skele
21.03.2021. 709 Obrazac [07-07] @ - Prokop javne površine
21.03.2021. 709 Obrazac [07-16] @ - Sječa stabla
21.03.2021. 709 Obrazac [07-34] @ - Zahtjev za ispravku-izmjenu rješenja ili zaključka
21.03.2021. 709 Obrazac [07-35] @ - Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka
21.03.2021. 709 Obrazac [07-05] @ - Izdavanje odobrenja za postavljanje transparenata
21.03.2021. 709 Obrazac [07-23] @ - Dodjela kućnog broja
21.03.2021. 709 Obrazac [07-24] @ - Promjena naziva ulice
21.03.2021. 709 Obrazac [07-33] @ - Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
09.11.2020. 709 Obrazac [09-28] Dodatak za djecu za djecu RVI od 20 do 80 % vojnog invalidteta
23.10.2020. 709 Obrazac [13-04] Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Spisak opreme i materijalno-tehničkih sredstava
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Izvještaj iz akcije
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Izvještaj o spasilačkim aktivnostima
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Obrazac kartona o intervenciji
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Obrazac medicinskog kartona
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Obavijesti o nesreći
05.06.2020. 709 Obrazac [09-24] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih boraca do navršenih 57 godina - Kanton
05.06.2020. 709 Obrazac [09-25] Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
12.03.2020. 709 Obrazac [13-10] Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije
25.02.2020. 709 Obrazac [13-09] Sufinansiranje troškova ekskurzije
24.01.2020. 709 Obrazac [13-08] Sufinansiranje odlaska na internacionalno sportsko takmičenje
21.01.2020. 709 Obrazac [13-07] Dodjela sredstava za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
23.12.2019. 709 Obrazac [11-01] Zahtjev za korištenje prostorija u MZ
29.05.2019. 709 Obrazac [09-07] Ostvarivanje i prestanak prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju
29.05.2019. 709 Obrazac [09-08] Banjsko klimatsko liječenje
29.05.2019. 709 Obrazac [09-09] Povećanje procenta invalidnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [09-10] Promjena u ličnoj invalidnini
29.05.2019. 709 Obrazac [09-11] Zdravstvena zaštita
29.05.2019. 709 Obrazac [09-12] Oslobađanje od rente za proizvodni ili poslovni prostor
29.05.2019. 709 Obrazac [09-13] Oslobađanje od plaćanja rente za legalizaciju stambenog objekta
29.05.2019. 709 Obrazac [09-14] Jednokratna novčana pomoć
29.05.2019. 709 Obrazac [09-15] Troškovi naknade za legalizaciju poslovnog prostora
29.05.2019. 709 Obrazac [09-16] Oslobođenje od plaćanja rente za objekat individualnog stanovanja
29.05.2019. 709 Obrazac [09-17] Mjesečni novčani dodatak LI (Federalni zakon)
29.05.2019. 709 Obrazac [09-18] Mjesečni novčani dodatak PI (Federalni zakon)
29.05.2019. 709 Obrazac [09-19] Preseljenje predmeta
29.05.2019. 709 Obrazac [09-22] Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu
29.05.2019. 709 Obrazac [13-03] Zahtjev za dodjelu sredstava za aktivizam mladih
29.05.2019. 709 Obrazac [13-05] Zahtjev za dodjelu sredstava - mobilnost mladih
29.05.2019. 709 Obrazac [04-01] Osnivanje trgovačke radnje
29.05.2019. 709 Obrazac [04-07] Uslovno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019. 709 Obrazac [04-08] Trajno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019. 709 Obrazac [04-09] Izmjena obavljanja djelatnosti za trgovačku radnju, obrt i ugostiteljstvo
29.05.2019. 709 Obrazac [04-10] Osnivanje turističke djelatnosti (turistički vodič)
29.05.2019. 709 Obrazac [04-11] Osnivanje turističke djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [04-12] Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [04-13] Osnivanje zajedničke obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [04-14] Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru
29.05.2019. 709 Obrazac [04-15] Preregistracija iz samostalne u zajedničku djelatnost
29.05.2019. 709 Obrazac [04-16] Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost
29.05.2019. 709 Obrazac [04-18] Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za pravna lica
29.05.2019. 709 Obrazac [04-19] Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica
29.05.2019. 709 Obrazac [04-24] Obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti putem privremenog radnika
29.05.2019. 709 Obrazac [04-25] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019. 709 Obrazac [04-26] Upis / Ažuiranje u registar pčelara i pčelinjaka
29.05.2019. 709 Obrazac [04-27] Upis u registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata za pravna lica
29.05.2019. 709 Obrazac [07-01] Izdavanje urbanističke saglasnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [07-02] Potvrđivanje etažiranja
29.05.2019. 709 Obrazac [07-03] Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole
29.05.2019. 709 Obrazac [07-04] Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
29.05.2019. 709 Obrazac [07-08] Naknadna urbanistička saglasnost
29.05.2019. 709 Obrazac [07-09] Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [07-10] Obnova postupka
29.05.2019. 709 Obrazac [07-12] Odobrenje za građenje
29.05.2019. 709 Obrazac [05-02] Cijepanje parcela u obuhvatu građevinskog zemljišta
29.05.2019. 709 Obrazac [07-13] Ispravka - izmjena rješenja/zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [05-03] Uplanjenje građevinskog objekta
29.05.2019. 709 Obrazac [07-14] Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
29.05.2019. 709 Obrazac [07-19] Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019. 709 Obrazac [05-05] Promjena kulture zemljišta: (A) sa premjeravanjem; (B) bez premjeravanja
29.05.2019. 709 Obrazac [07-20] Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019. 709 Obrazac [05-06] @ Promjena upisa posjedovnog stanja
29.05.2019. 709 Obrazac [03-01] Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrade
29.05.2019. 709 Obrazac [07-22] Pripremni radovi
29.05.2019. 709 Obrazac [03-02] Obavljanje radova na otklanjanju kvara koji su nastali u stanu i prouzrokuju štetu drugom etažnom vlasniku
29.05.2019. 709 Obrazac [05-09] Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih građevina
29.05.2019. 709 Obrazac [07-25] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019. 709 Obrazac [03-03] Kupovina stana na kojima postoji stanarsko pravo (od 2006 i nacionalizovanog ili konfiskovanog stana)
29.05.2019. 709 Obrazac [05-10] Povrat nekretnina
29.05.2019. 709 Obrazac [03-04] Uvjerenje podnosiocu da nije korisnik donacije za obnovu objekta
29.05.2019. 709 Obrazac [07-27] Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa
29.05.2019. 709 Obrazac [05-13] Alternativni smještaj
29.05.2019. 709 Obrazac [07-28] Zahtjev za obračun troškova posebne naknade
29.05.2019. 709 Obrazac [05-16] Utvrđivanje prava služnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [05-18] Ispravka-izmjena rješenja-zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [05-19] Prijepis rješenja ili zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [05-20] Zahtjev za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom
29.05.2019. 709 Obrazac [07-15] Postavljanje na fasadama (fasadnog reklamnog panoa, fasadnog displeja, zastava, reklamne vitrine, fasadne tende, satelitske antene, klima uređaja)
29.05.2019. 709 Obrazac [05-21] Zahtjev za izdavanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta
29.05.2019. 709 Obrazac [07-31] Zahtjev za izdavanje odobrenja za priključak objekta na javni put
29.05.2019. 709 Obrazac [07-30] Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakova u cestovnom pojasu
29.05.2019. 709 Obrazac [16-01] Saglasnost za skloništa
29.05.2019. 709 Obrazac [16-02] Uvjerenje o angažovanosti u CZ
29.05.2019. 709 Obrazac [16-03] Prijava štete od prirodne i druge nesreće
29.05.2019. 709 Obrazac [19-02] Inspekcijski nadzor
29.05.2019. 709 Obrazac [19-01] Utvrđivanje fizičkog stanja objekta-građevine
29.05.2019. 709 Obrazac [12-01] Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebeObrazac
29.05.2019. 709 Obrazac [12-03] Jednokratna novčana pomoć za lica kojima je potrebno plaćanje troškova liječenja u zemlji ili inostranstvu
29.05.2019. 709 Obrazac [12-04] Priznavanje statusa CŽR i priznavanje prava na ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica/ ortopedski dodatak
29.05.2019. 709 Obrazac [12-06] Dodatak na djecu
29.05.2019. 709 Obrazac [12-07] Priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe
29.05.2019. 709 Obrazac [12-08] A) Novčana naknada ženi-majci koja je u radnom odnosu, B) ženi majci koja nije u radnom odnosu, C) jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, D) dodatna ishrana za majke dojilje ili prehranu djeteta do šest mjeseci
29.05.2019. 709 Obrazac [12-09] Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
29.05.2019. 709 Obrazac [12-10] Zdravstvena zaštita za: A) dijete korisnika dječijeg dodatka; B) civilne žrtve rata; C) raseljene osobe; D) osobe starije od 65 godina; E) osobe u stanju socijalne potrebe; F) djecu od rođenja do polaska u školu
29.05.2019. 709 Obrazac [12-11] Stalna novčana pomoć za hljeb i mlijeko za: A) penzionere u stanju socijalne potrebe; B) lica preko 65.godina starosti bez primanja
29.05.2019. 709 Obrazac [12-13] Obnova ostvarenog prava na porodičnu invalidninu CŽR
29.05.2019. 709 Obrazac [12-14] Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
29.05.2019. 709 Obrazac [12-15] Prestanak prava na: A) dječiji doplatak; B) novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu; C) novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu; D) isplatu prava CŽR; E) status CŽR; F) status raseljene osobe; G) zdravstvenu za
29.05.2019. 709 Obrazac [12-16] Odjava raseljene osobe zbog promjene boravišta prognanika
29.05.2019. 709 Obrazac [12-17] Porodična invalidnina na CŽR
29.05.2019. 709 Obrazac [12-18] Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu
29.05.2019. 709 Obrazac [12-19] Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR
29.05.2019. 709 Obrazac [12-20] Ortopedski dodatak CŽR
29.05.2019. 709 Obrazac [12-21] Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR
29.05.2019. 709 Obrazac [12-23] Ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
29.05.2019. 709 Obrazac [12-25] Jednokratna novčana pomoć za kupovinu lijekova penzionerima sa područja općine
29.05.2019. 709 Obrazac [12-26] Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć putem finansiranja i sufinansiranja troškova
29.05.2019. 709 Obrazac [12-27] Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nerazvijenim općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka
29.05.2019. 709 Obrazac [12-28] Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata lica i porodica u stanju socijalne potrebe
29.05.2019. 709 Obrazac [12-29] Jednokratna novčana pomoć licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge neseće prestao radni odnos
29.05.2019. 709 Obrazac [12-30] Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima i licima bez primanja starjim od 65 godina koji su u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće našli u stanju socijalne potrebe
29.05.2019. 709 Obrazac [12-31] Obnova ostavrenog prava na dodatak na djecu za djecu RVI od 20% do 80 % vojnog invaliditeta
29.05.2019. 709 Obrazac [09-01] Promjena u porodičnoj invalidnini
29.05.2019. 709 Obrazac [09-02] Legitimacija člana šehidske porodice - porodice poginulog borca
29.05.2019. 709 Obrazac [09-03] Legitimacija ratnog vojnog invalida
29.05.2019. 709 Obrazac [09-05] Mjesečna novčana primanja
29.05.2019. 709 Obrazac [09-06] Odjava prava na zdravstvenu zaštitu
22.05.2019. 709 Obrazac [09-04] Troškovi dženaze - sahrane