Elektronski formulari

Datum Dokument
09.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-01] Promjena u porodičnoj invalidnini
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-07] Ostvarivanje i prestanak prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-08] Banjsko klimatsko liječenje
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-09] Povećanje procenta invalidnosti
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-10] Promjena u ličnoj invalidnini
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-11] Zdravstvena zaštita
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-26] Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu za djecu RVI-a od 20%-80% vojnog invaliditeta
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-12] Oslobađanje od rente za proizvodni ili poslovni prostor
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-13] Oslobađanje od plaćanja rente za legalizaciju stambenog objekta
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-31] Prestanak-promjena prava na mjesečna primanja
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-14] Jednokratna novčana pomoć
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-15] Troškovi naknade za legalizaciju poslovnog prostora
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-16] Oslobođenje od plaćanja rente za objekat individualnog stanovanja
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-17] Mjesečni novčani dodatak - lična invalidnina (Federalni zakon)
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-18] Mjesečni novčani dodatak - porodična invalidnina (Federalni zakon)
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-22] Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-23] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu [FBiH]
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-25] Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-28] Dodatak za djecu za djecu RVI od 20 do 80 % vojnog invalidteta
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-21] Priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog invalida
07.06.2024. 709 Obrazac [PRI-01] Osnivanje trgovačke radnje
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-02] Jednokratna novčana pomoć za lica kojima je potrebno plaćanje troškova liječenja u zemlji ili inostranstvu
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-03] Priznavanje statusa CŽR i priznavanje prava na ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica/ ortopedski dodatak
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-05] Priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-07] Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-09] Stalna novčana pomoć za hljeb i mlijeko za: A) penzionere u stanju socijalne potrebe; B) lica preko 65.godina starosti bez primanja
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-12] Prestanak prava na: A) dječiji doplatak; B) novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu; C) novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu; D) isplatu prava CŽR; E) status CŽR; F) status raseljene osobe; G) zdravstvenu z
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-13] Odjava raseljene osobe zbog promjene boravišta prognanika
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-14] Porodična invalidnina na CŽR
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-15] Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-16] Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-17] Ortopedski dodatak CŽR
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-18] Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-19] Ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-20] Jednokratna novčana pomoć za kupovinu lijekova penzionerima sa područja općine
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-21] Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć putem finansiranja i sufinansiranja troškova
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-23] Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata lica i porodica u stanju socijalne potrebe
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-32] - Obrazac za pravdanje sredstava
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-26] Ostvarivanje prava na novčanu naknadu - pomoć nezaposlenim porodiljama (FBiH)
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-30] Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-27] Ostvarivanje prava na dječji dodatak (FBiH)
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-31] Ostvarivanja prava na na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za nezaposlenu porodilju (KS)
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-28] Ostvarivanja prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja (KS)
07.06.2024. 709 Obrazac [SOC-29] Ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu (KS)
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-02] Legitimacija člana šehidske porodice - porodice poginulog borca
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-04] Troškovi dženaze - sahrane
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-05] Mjesečna novčana primanja
07.06.2024. 709 Obrazac [BIZ-06] Odjava prava na zdravstvenu zaštitu
31.05.2024. 709 Obrazac [BIZ-30] Zahtjev za prestanak prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
20.03.2024. 709 Obrazac [PRI-29] Promjena sredstva rada u toku obavljanja djelatnosti javnog prijevoza
20.03.2024. 709 Obrazac [PRI-28] Osnivanje djelatnosti auto škole
20.03.2024. 709 Obrazac [PRI-27] Privremena obustava obavljanja obrta
20.03.2024. 709 Obrazac [PRI-26] Minimalni tehnički uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za fizička lica (usluge u domaćinstvu)
18.03.2024. 709 Obrazac [KOM-13] - Izdavanje prethodne vodne saglasnosti
18.03.2024. 709 Obrazac [KOM-15] - Izdavanje vodne dozvole
18.03.2024. 709 Obrazac [KOM-14] - Izdavanje vodne saglasnosti
18.03.2024. 709 Obrazac [KOM-16] - Izmjena ili produženje vodnog akta
17.03.2024. 709 Obrazac [MZ-03] Zahtjev za korištenje prostorija: M.Kantardžića i Gorica
14.03.2024. 709 Obrazac [OPC-01] Izjava jednog lica
14.03.2024. 709 Obrazac [PRI-30] Utvrđivanje minimalnih tehničkih uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za pravna lica
14.03.2024. 709 Obrazac [EXP-01] - Korištenje eksternih prostorija Općine Centar
10.03.2024. 709 Zahtjev za dostavu fakture putem elektronske pošte (pravna lica)
10.03.2024. 709 Zahtjev za dostavu fakture putem elektronske pošte (fizičk lica)
14.02.2024. 709 Obrazac [KOM-09] Saglasnost na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu
14.02.2024. 709 Obrazac [URB-23] Postavljanje murala
14.02.2024. 709 Obrazac [URB-14] Zahtjev za isticanje firme
22.11.2023. 709 Obrazac [16-31] Zahtjev za dodjelu novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja stočnog fonda
07.09.2023. 709 Obrazac [OPC-02] Izjava dva lica
01.08.2023. 709 Obrazac [16-24] Obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti putem stručnog poslovođe
01.08.2023. 709 Obrazac [16-30] Zahtjev za novčani podsticaj za kupovinu stočne hrane
01.08.2023. 709 Obrazac [16-20] Zahtjev za dodjelu novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
30.03.2023. 709 Obrazac [PRI-25] Izmjene u toku obavljanja ugostiteljske djelatnosti
30.03.2023. 709 Obrazac [PRI-24] Izmjene u toku obavljanja trgovačke djelatnosti
30.03.2023. 709 Obrazac [POP-02] Ovjera normativa i cjenovnika
30.03.2023. 709 Obrazac [POP-01] Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici
30.03.2023. 709 Obrazac [DD-02] Zahtjev za dodjelu nagrada sportskim udruženjima sa područja općine Centar za ostvarene vrhunske sportske rezultate
09.03.2023. 709 Obrazac [STA-04] Zahtjev za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina za podršku stambenom zbrinjavanju mladih
03.03.2023. 709 Obrazac [DD-06] Zahtjev za naknadu troškova prijevoza djece sa invaliditetom
25.08.2022. 709 Obrazac [BIZ-33] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog borca - Kanton
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-09] Prijava (zahtjev) za ispravak-promjenu podataka u matičnoj knjizi
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-10] Prijava (zahtjev) za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-18] Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u matičnu knjigu vjenčanih (DKP)
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-11] Prijava (zahtjev) za upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-20] Zahtjev za upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih s konstatacijom državljanstva BIH i FBiH (DKP)
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-12] Prijava (zahtjev) za upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-13] Prijava (zahtjev) za upis podataka u matičnu knjigu umrlih
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-19] Zahtjev za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih (DKP)
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-14] Priznanje očinstva
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-04] Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (MKR, MKV i MKU)
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-05] Izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-17] @ - Uvjerenja iz službene evidencije
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-07] Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa u zgradi Općine
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-08] Ovjera potpisa i dokumenata van zgrade Općine
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-16] Uvjerenje o životu
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-06] Izvod iz biračkog spiska
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-03] Izjava - kućna lista
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-15] Punomoć
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-22] Zahtjev za sticanje državljanstva FBiH za djecu koja su rođena na teritoriji RS-a
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-21] Zahtjev za naknadni upis
22.07.2022. 709 Obrazac [OPC-23] Zahtjev za sticanje državljanstva FBiH za djecu koja su rođena u inostranstvu čiji roditelji/roditelj imaju/ima državljanstvo RS-a i prebivalište na teritoriji FBiH u momentu rođenja djeteta
16.06.2022. 709 Obrazac [KAT-08] Cijepanje parcela van obuhvata građevinskog zemljišta sa obnavljanjem međnih biljega i provođenjem promjena u katastru zemljišta
15.06.2022. 709 Obrazac [BIZ-32] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog borca - Federacija
26.05.2022. 709 Uplatnica za vjenčanje
12.05.2022. 709 Obrazac [DD-10] Finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja Općine Centar Sarajevo
03.11.2021. 709 Obrazac [ZP-02] @ - Zahtjev za korištenje multimedijalne sale
14.10.2021. 709 PPP obrazac
11.10.2021. 709 Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti
11.10.2021. 709 Izjava o ispunjavanju minimalnih tehnickih i drugih uslova za obavljanje trgovine
23.07.2021. 709 Obrazac [BIZ-27] @ Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
23.07.2021. 709 Obrazac [SOC-25] @ Zahtjev za izdavanje uvjerenja
03.06.2021. 709 Obrazac [KAB-01] Zahtjev za pristup informacijama
13.04.2021. 709 Obrazac [BIZ-29] Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
13.04.2021. 709 Obrazac [BIZ-20] Finansiranje projekata sredstvima budžeta općine
22.03.2021. 709 @ - Uplatnica za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
22.03.2021. 709 @ - Uplatnica za korištenje podataka premjera i katastra
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-02] @ - Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-03] @ - Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje / obavljanja djelatnosti
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-04] @ - Izdavanje uvjerenja
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-05] @ - Izdavanje prepisa rješenja
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-20] @ - Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-21] @ - Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području
21.03.2021. 709 Obrazac [PRI-22] @ - Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
21.03.2021. 709 Obrazac [URB-09] @ - Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole
21.03.2021. 709 Obrazac [KAT-01] @ - Korištenje podataka premjera i katastra (Kopija katastarskog plana, prijepis ili izvod iz posjedovnog lista i uvjerenje o posljednjem stanju u katastru)
21.03.2021. 709 Obrazac [IMO-02] @ - Isplanjenje objekta u katastru zemljišta sa snimanjem promjena
21.03.2021. 709 Obrazac [URB-17] @ - Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu
21.03.2021. 709 Obrazac [KAT-06] @ - Izrada historijata promjena na parcelama
21.03.2021. 709 Obrazac [URB-20] @ - Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju
21.03.2021. 709 Obrazac [IMO-05] @ - Utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu objekta
21.03.2021. 709 Obrazac [IMO-07] @ - Obračun naknade za pogodnost - Renta
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-04] @ - Privremeno korištenje javne površine
21.03.2021. 709 Obrazac [IMO-09] @ - Prestanak državnog vlasništva na zemljištupod objektom i zemljištu potrebnom za redovnu upotrebu objekta
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-01] @ - Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine za postavljanje skele, odnosno deponovanje građevinskog materijala
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-03] @ - Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne površine
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-02] @ - Sječa stabla
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-11] @ - Zahtjev za ispravku-izmjenu rješenja ili zaključka
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-12] @ - Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka
21.03.2021. 709 Obrazac [URB-05] @ - Izdavanje odobrenja za postavljanje transparenata
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-05] @ - Dodjela kućnog broja
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-06] @ - Promjena naziva ulice
21.03.2021. 709 Obrazac [KOM-10] @ - Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
23.10.2020. 709 Obrazac [DD-01] Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Spisak opreme i materijalno-tehničkih sredstava
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Izvještaj iz akcije
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Izvještaj o spasilačkim aktivnostima
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Obrazac kartona o intervenciji
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Obrazac medicinskog kartona
15.09.2020. 709 Obrazac [17] Obavijesti o nesreći
05.06.2020. 709 Obrazac [BIZ-24] Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih boraca do navršenih 57 godina - Kanton
12.03.2020. 709 Obrazac [DD-05] Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije
25.02.2020. 709 Obrazac [DD-04] Sufinansiranje troškova ekskurzije
24.01.2020. 709 Obrazac [DD-09] Sufinansiranje odlaska na internacionalno sportsko takmičenje
21.01.2020. 709 Obrazac [DD-03] Dodjela sredstava za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
23.12.2019. 709 Obrazac [11-01] Zahtjev za korištenje prostorija u MZ
29.05.2019. 709 Obrazac [BIZ-19] Preseljenje predmeta
29.05.2019. 709 Obrazac [DD-07] Zahtjev za dodjelu sredstava za aktivizam mladih
29.05.2019. 709 Obrazac [DD-08] Zahtjev za dodjelu sredstava - mobilnost mladih
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-06] Uslovno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-07] Trajno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-08] Izmjena u toku obavljanja obrtničke djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-09] Osnivanje turističke djelatnosti (turistički vodič)
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-10] Osnivanje ugostiteljske djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-11] Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-12] Osnivanje zajedničke obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-13] Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-14] Preregistracija iz samostalne u zajedničku djelatnost
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-15] Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-16] Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za putničku agenciju
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-17] Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-18] Obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti putem privremenog radnika (smrt vlasnika obrta)
29.05.2019. 709 Obrazac [FIN-01] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-19] Upis / ažuiranje u registar pčelara i pčelinjaka
29.05.2019. 709 Obrazac [PRI-23] Upis u registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata za pravna lica
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-01] Izdavanje urbanističke saglasnosti
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-02] Potvrđivanje etažiranja
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-03] Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-04] Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-06] Naknadna urbanistička saglasnost
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-07] Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-08] Obnova postupka
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-10] Odobrenje za građenje
29.05.2019. 709 Obrazac [KAT-02] Cijepanje parcela u obuhvatu građevinskog zemljišta
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-11] Ispravka - izmjena rješenja/zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [KAT-03] Uplanjenje građevinskog objekta
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-12] Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-15] Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-03] Promjena kulture zemljišta: (A) sa premjeravanjem; (B) bez premjeravanja
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-16] Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019. 709 Obrazac [KAT-04] @ Promjena upisa posjedovnog stanja
29.05.2019. 709 Obrazac [STA-01] Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrade
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-18] Pripremni radovi
29.05.2019. 709 Obrazac [STA-02] Obavljanje radova na otklanjanju kvara koji su nastali u stanu i prouzrokuju štetu drugom etažnom vlasniku
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-01] Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih građevina
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-19] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019. 709 Obrazac [STA-03] Kupovina stana na kojima postoji stanarsko pravo (od 2006 i nacionalizovanog ili konfiskovanog stana)
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-04] Povrat nekretnina
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-21] Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-06] Alternativni smještaj
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-22] Zahtjev za obračun troškova posebne naknade
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-08] Utvrđivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu
29.05.2019. 709 Obrazac [KAT-07] Ispravka-izmjena rješenja-zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-10] Prijepis rješenja ili zaključka
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-11] Zahtjev za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom
29.05.2019. 709 Obrazac [URB-13] Postavljanje na fasadama (fasadnog reklamnog panoa, fasadnog displeja, zastava, reklamne vitrine, fasadne tende, satelitske antene, klima uređaja)
29.05.2019. 709 Obrazac [IMO-12] Zahtjev za izdavanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta
29.05.2019. 709 Obrazac [KOM-08] Zahtjev za izdavanje odobrenja za priključak objekta na javni put
29.05.2019. 709 Obrazac [KOM-07] Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakova u cestovnom pojasu
29.05.2019. 709 Obrazac [CZ-01] Saglasnost za skloništa
29.05.2019. 709 Obrazac [CZ-02] Uvjerenje o angažovanosti u CZ
29.05.2019. 709 Obrazac [CZ-03] Prijava štete od prirodne i druge nesreće
29.05.2019. 709 Obrazac [INS-02] Inspekcijski nadzor
29.05.2019. 709 Obrazac [INS-01] Utvrđivanje fizičkog stanja objekta-građevine
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-01] Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebeObrazac
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-04] Zahtjev za ostvarivanje prava dodatka na djecu
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-06] A) Novčana naknada ženi-majci koja je u radnom odnosu, B) ženi majci koja nije u radnom odnosu, C) jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, D) dodatna ishrana za majke dojilje ili prehranu djeteta do šest mjeseci
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-08] Zdravstvena zaštita za: A) dijete korisnika dječijeg dodatka; B) civilne žrtve rata; C) raseljene osobe; D) osobe starije od 65 godina; E) osobe u stanju socijalne potrebe; F) djecu od rođenja do polaska u školu
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-10] Obnova ostvarenog prava na porodičnu invalidninu CŽR
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-11] Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
29.05.2019. 709 Obrazac [SOC-22] Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nerazvijenim općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka
29.05.2019. 709 Obrazac [BIZ-03] Legitimacija ratnog vojnog invalida