Lokalno ekonomski razvoj

Odsjek za LER doprinosi poboljšanju poslovnog okruženja, privlačenju investicija, povećanju konkurentnosti privrednih subjekata, smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju sveukupnog kvaliteta života građana Općine Centar Sarajevo. Ključni poslovi Odsjeka za LER:
 • Provođenje aktivnosti usmjerenih na kreiranje boljih uslova za rad i unapređenje konkurentnosti postojećih privrednika i preduzetnika,
 • Unaprjeđenje poslovnog okruženja u Općini Centar Sarajevo,
 • Pružanja podrške privrednim subjektima i preduzetnicima koji posluju na teritoriji općine,
 • Unaprjeđenje i pojednostavljenje administrativnih procedura za privrednike i preduzetnike,
 • Pronalaženja donatorskih sredstava za razvojne projekte,
 • Provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena lokalnog ekonomskog razvoja,
  • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga iz oblasti ekonomskog razvoja,
  • prikuplja programe i izvještaje o stepenu ralizacije sektorskih strategija,
  • prikuplja akcione planove i programe rada službi i objedinjuje ih za potrebe općinskog načelnika,
  • organizuje i koordinira rad Centra za izvrsnost u poduzetništvu,
  • obezbjeđuje izradu aplikacija za finansiranje projektnih prijedloga Općine,
  • prati javne pozive iz oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomnskog razvoja kao i drugih oblasti,
  • planira i provodi projekte sa eksternim partnerima i organizacijama iz oblasti privrede i lokalnog ekonomskog razvoja u interesu lokalne zajednice
 • Promocija i provedba mjera podsticaja LER-u (Aktivna politika zapošljavanja, podrška malim i srednjim preduzećima kroz povoljne kreditne linije, podrška Start up biznisima, organizacija poslovnih događaja i sl.)
  saradnja sa dijasporom u cilju kvalitetnijeg i jedostavnijeg zadovoljavanja njihovih potreba, te radi privlačenja investicija iz dijaspore, u okviru ovlaštenja, obavlja i druge poslove iz oblasti i nadležnosti lokalnog ekonomskog razvoja


Centar za izvrsnost u poduzetništvu 

 • Dijeljenje informacija putem društvenih mreža i web stranice www.preduzetnik.org
 • Help DESK (besplatne info sesije u okviru pravne i knjigovodstveno- računovodstvene podrške)
 • Poticaj za razvoj poduzetništva i pokretanja vlastitog biznisa (Stručna i finansijska podrška)
 • Alumnij mreža poduzetnika 
 • Uspostava i razvoj partnerstava u provedbi projekata LER-a (LPZ CiNS)

HUB Centar

 HUB Centar je poslovni prostor namijenjen za novo osnovane poduzetnike, koji se nalazi  u ulici Alipašina br. 45 (Vila Braun) sa ciljem da se omogući nova poticajna politika lakšeg pokretanja i razvijanja vlastitog biznisa poduzetnicima koji se registruju u skladu sa Općinskim poticajima i projektima.