LER i mjesna samouprava

Služba za lokalno ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu
Dokument
610 Pravila mjesne zajednice (prečišćeni tekst)
610 Pravilnik o korištenju Društvenog centra Općine Centar
609 Odluka o osnivanju i organizaciji MZ (prečišćeni tekst)
609 Odluka o naknadama članovima savjeta MZ
610 Pravilnik o dodjeli, načinu i uvjetima korištenja dijela prostorija MZ
610 Pravila mjesnih zajednica
709 Obrazac [11-01] Zahtjev za korištenje prostorija u MZ