Jednokratna novčana pomoć

Dodjela jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja građanima općine Centar Sarajevo koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

FINANSIJSKA SREDSTVA

 Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći za troškove liječenja su predviđena Budžetom Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu i raspoređivat će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/21 i 6/22) i Pravilnikom o izmjenama pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe broj 09/B-11-10527/22 od 09.01.2023. godine.

 UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja imaju lica u stanju socijalne potrebe pod uvjetom da ispunjavaju slijedeće kriterije:

 1. da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo u trajanju od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljenog lica; 
 2. da ukupna mjesečna primanja porodičnog domaćinstva ne prelaze iznos jedne i po prosječne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima, 

POTREBNA DOKUMENTACIJE

 Podnosioci zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane za troškove liječenja po ovom Javnom pozivu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
 • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
 • kućna lista;
 • potvrda o visini primanja za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe za članove porodičnog domaćinstva koji nisu u radnom odnosu;
 • Medicinska dokumentacija za oboljelo lice;
 • Preporuka nadležnog ljekara o potrebi kupovine lijeka, bezglutenske ishrane, rukava za limfedem, silikonskog implantata,silikonske proteze ili  određenog medicinskog tretmana;
 • Preporuka konzilija ljekara KCUS ili Opće bolnice o potrebi za liječenjem van granica BIH ili ugovoren tretman za liječenje van prebivališta;
 • Predračun za kupovinu lijekova;
 • Predračun zdravstvene ustanove za troškove banjskog liječenja;
 • Predračun ovlaštenog dobavljača ortopedskog ili drugog pomagala;
 • Predračun za troškove liječenja van granica Bosne i Hercegovine;
 • tekući račun podnosioca zahtjeva.

 Izuzetno, bez obzira na visinu primanja porodičnog domaćinstva, utvrđuju se sljedeća prava za kategorije lica kako slijedi:

 1. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku lijekova za oboljele od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških bolesti, raspoređuje se po pojedinačnom slučaju, na osnovu preporuke Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ili Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“ i predračuna apoteke, u iznosu do 30% od ukupnih troškova liječenja na godišnjem nivou;
 2. Pravo na sufinansiranje bezglutenske ishrane, po preporuci nadležnog ljekara;
 3. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za djecu oboljelu od karcinoma, leukemije, hepatitisa B i C, epilepsije i drugih teških hroničnih oboljenja, djecu oboljelu od diabetes mellitusa i djecu kojoj je dijagnosticiran psiho-fizički poremećaj u razvoju, 
 4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za lica koja zbog nemogućnosti liječenja u BiH, imaju preporuku za liječenje u inostranstvu izdatu od strane konzilija ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica "Dr. Abdulah Nakaš" ili ugovoren tretman za liječenje van mjesta prebivališta i to u iznosu 50% od predračunske vrijednosti  troškova liječenja.

Zahtjevi će se rješavati po redoslijedu podnošenja.

Služba je dužna u roku od 30 dana od dana podnošenja riješiti zahtjev i o tome obavijestiti podnosioca.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: Korisnici koji ostvare pravo po ovom Javnom pozivu , dužni su dodijeljena budžetska sredstva pravdati na način koji će biti utvrđen zaključkom Općinskog načelnika. 

Dokument