Tag: "socijala"

Pregled objava za pojam "socijala"
28.12.2023.
Općina Centar već izvršila isplatu novčane pomoći za 2681 korisnika
Nakon što su jutros na račun Općine Centar doznačena finansijska sredstva u iznosu od 1.066.421,92 KM za isplatu novčane pomoći EU, Služba za finansije Općine Centar u toku dana je izvršila isplatu prema bankama za 2681 korisnika koji su ispunili uslove javnog poziva.
17.11.2023.
PROMOTIVNI I PREVENTIVNI PROGRAMI U CILJU RAZVOJA ZDRAVOG DRUŠTVA
Održan sastanak sa direktorom JU „Porodično savjetovalište“ KS
Danas je u zgradi Općine Centar načelnik Srđan Mandić i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Amrom Hašimbegović-Vučković održao sastanak sa direktorom Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ Osmanom Šaljom.
03.11.2023.
JAVNI POZIV OTVOREN DO UTROŠKA SREDSTAVA
Olakšan odlazak na ekskurziju djece slabijeg imovinskog stanja
Općina Centar Sarajevo početkom godine raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije djece slabijeg imovnog stanja. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.
01.11.2023.
U OPĆINSKOM BUDŽETU OBEZBIJEĐENO 360 HILJADA KM
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 393 korisnika
Općina Centar u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 393 socijalno ugrožena starija sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
27.10.2023.
INICIJATIVA VIJEĆA RODITELJA I AKTIVA DIREKTORA
Povećana novčana sredstva za školske užine
Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je zajedno sa pomoćnicama Lejlom Dizdarević i Amrom Hašimbegović Vučković posjetio Osnovnu školu „Alija Nametak“ gdje ih je ugostila direktorica škole Nerminka Hadžić.
25.10.2023.
SPORAZUM IZMEĐU OPĆINE CENTAR I SAVEZA „SUMERO“
Deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom na području Centra
Jučer je u Općini Centar upriličeno potpisivanje sporazuma o saradnji između Općine Centar i Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH „SUMERO“.
05.10.2023.
U OPĆINSKOM BUDŽETU OBEZBIJEĐENO 360 HILJADA KM
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 387 korisnika
Općina Centar u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 387 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
05.09.2023.
U OPĆINSKOM BUDŽETU OBEZBIJEĐENO 360 HILJADA KM
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 390 korisnika
Općina Centar u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 390 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
16.08.2023.
SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU
Poziv korisnicima dječijeg dodatka i dodatka na djecu
Poziv korisnicima prava na dodatak na djecu i prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja koji su navedena prava ostvarili u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo.
08.08.2023.
Obavještenje korisnicima federalnog dječijeg dodatka
Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar Sarajevo obavještava korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite da je u skladu sa članom 15. stav 3. Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BH broj 52/22), propisano da je zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječiji dodatak dužan obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu prije isteka prava.
26.07.2023.
UKUPNO IZDVOJENO 40.000 KM
Općina Centar nastavlja pomagati održivi povratak
Općinski načelnik Srđan Mandić jučer je potpisao ugovore sa dobitnicima novčanih sredstava iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike u prijeratno mjesto življenja.
30.06.2023.
U OPĆINSKOM BUDŽETU OBEZBIJEĐENO 360 HILJADA KM
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 392 korisnika
Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 392 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
05.05.2023.
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 390 korisnika
Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 390 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
06.03.2023.
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 388 korisnika
Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 388 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
10.02.2023.
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 380 korisnika
Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 380 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.
09.02.2023.
AKCIJA PRIKLUPLJANJA POMOĆI ZA TURSKU I SIRIJU
Uposlenici Općine Centar pomogli u pakovanju paketa pomoći
Uposlenici iz Službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Općine Centar Sarajevo na čelu sa načelnikom Srđanom Mandićem danas su se pridružili volonterima udruženja Pomozi.ba gdje su pakovali pakete pomoći koji će biti poslani u područje Turske i Sirije na područje pogođeno zemljotresima.
23.01.2023.
Objavljen javni poziv za troškove liječenja lica u stanju socijalne potrebe
Općina Centar je putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe sa prebivalištem na području ove lokalne zajednice.
20.01.2023.
IZDVOJENO 245.000 KM
Općina i u ovoj godini nastavlja pomoć u liječenju i nabavci lijekova
Općina Centar Sarajevo godinama pokazuje senzibilitet prema osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i starijim osobama. Jedan u nizu takvih primjera je i izdvajanje finansijskih sredstava u svrhu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe, te izdvajanje sredstava za nabavku lijekova starijim licima.
18.01.2023.
NAKON ZAVRŠENOG JAVNOG POZIVA
Postavljeni dodijeljeni plastenici
U cilju podrške socijalno ugroženim građanima sa područja općine Centar Sarajevo, Općina Centar je putem javnog poziva dodijelila 12 plastenika.
16.01.2023.
RASPISAN JAVNI POZIV
Pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima
Na web stranici Općine Centar kao i na oglasnoj ploči, objavljen je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanja stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima.