PROMOTIVNI I PREVENTIVNI PROGRAMI U CILJU RAZVOJA ZDRAVOG DRUŠTVA

Održan sastanak sa direktorom JU „Porodično savjetovalište“ KS

Danas je u zgradi Općine Centar načelnik Srđan Mandić i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Amrom Hašimbegović-Vučković održao sastanak sa direktorom Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ Osmanom Šaljom.

Povod današnjeg sastanka je hitna i neophodna reakcija svih relevantnih ustanova koje su u sistemu socijalne zaštite, a usljed sve učestalijih, nemilih događaja kojim skoro svakodnevno svjedočimo.

-U narednom periodu, u saradnji sa KJU „Porodično savjetovalište“ organizovat ćemo set predavanja u kombinaciji sa edukativnim radionicama, a teme će biti porodica, roditeljstvo, partnerstvo, lični rast i razvoj i socijalne vještine. Ciljne skupine će biti mladi, potom mladi koji trebaju stupiti u bračnu zajednicu, nezaposlene osobe, roditelji. Saradnju planiramo ostvariti i sa školama sa područja općine Centar Sarajevo i na taj način obuhvatiti sve koji čine društvo i na taj način nastojati, kroz zajedničko djelovanje da vratimo komunikaciju, dijalog i kulturu dijaloga, prihvatanje drugog i drugačijeg, da insisitramo na empatiji i saradnji i da unaprijedimo oblasti koje zahtijevaju našu intervenciju, rekao je načelnik Mandić

-Porodica kao temelj našeg društva mora biti na prvom mestu. Općina Centar nas je uvijek podržavala u svim aktivnostima i projektima koje radimo za dobrobit naše djece i mladih koji stupaju u brakove, poručio je direktor ustanove Osman Šaljo.

-U Općini Centar Sarajevo je već dostupna informativna brošura, Vodič za ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, koji je zapravo prva socijalna usluga pri izboru prava u okviru lokalne zajednice, u sistemu socijalne zaštite. Obzirom na obilježja savremenih prijetnji i rizika, moramo pružiti snažniji odgovor i jačati otpornost društva i pojedinaca, kazala je pomoćnica Hašimbegović Vučković.

 

Neophodona je mobilizacija svih resursa, jačanje saradnje, koordinacije i insistiranje na pristupu prevencije. Fokus Općine Centar Sarajevo u narednom periodu će biti provođenje promotivnih i preventivnih programa i aktivnosti u cilju razvoja zdravog društva.