MZ Trg oslobođenja-Centar

Dobro došli u Mjesnu zajednicu Trg oslobođenja - Centar

Mjesna zajednica obuhvata sljedeće ulice:

Mjesno područje „Trg Oslobođenja“

 • Buka 1 -9 i 2 -6,
 • Branilaca Sarajeva 21 -53 i 20 -34,
 • Dalmatinska 1 -17 i 2 -6,
 • Ferhadija 1 -7 i 2 -14,
 • Gimnazijska 1 -11,
 • Gajev trg broj 1,
 • Kaptol 1 -9 i 2 -32,
 • Kulovića 1 -17 i 2 -8,
 • Muhameda Kantardžića 1 -3,
 • Mula Mustafe Bašeskije 1 -5 i 2 -4,
 • Obala Kulina Bana 9 -17,
 • Maršala Tita 27 -33 i 54 -60,
 • Ćemaluša 1 -7 i 2 -14.

Mjesno područje „Centar“

 • Branilaca Sarajeva 1 -19 i 2 -broja 18,
 • Branislava Đurdeva broj 1 i 2 -22,
 • Jadranska 1 -13,
 • La Benevolencija  broj 1 i 2 -16,
 • Musala 1 -9 i 2 -8 ,
 • Mehmeda Spahe 1 -7 i 2 - 26,
 • Maršala Tita 11 -25 i 14 - 52,
 • Mis Irbina od 1 - 11 i 2 -26,
 • Pruščakova 1 -33 i 2 -30,
 • Radićeva 1 -17 i 2 -14, 
 • Reisa Džemaludina Čauševića broj 1 i 2 -6,
 • Trampina 2 -12,
 • Šenoina 1 -3 i 2 -16,
 • Alije Isakovića 1 -5,
 • Obala Kulina bana 1 -7.