MZ Marijin Dvor

Dobro došli u Mjesnu zajednicu Marijin Dvor.

Mjesno područje "Marijin Dvor I"

 • Augusta Brauna 1 -7 i 2 -14,
 • Dolina 1 -15 i 2 -8,
 • Đoke Mazalića 1 -5 i 2 -4,
 • Fra Anđela Zviz- vića broj 1 i 2 -8,
 • Hamida Dizdara 4 -8 i broj 1,
 • Hamze Hume 2 -8 ,
 • Herceg Stjepana 2 -6,
 • Hiseta 1 -23 i 2 -6,
 • Kotromanića 1 -  9 i 2 -  48,
 • Silvija Strahimira Kranjčevića 1 -13,
 • Kralja Tvrtka 1-25 i 2 -24,
 • Magribija  1-11 i 2 -10,
 • Maršala Tita 1-7 i 2 -12,
 • Turhanija 1-3 i 2-4,
 • Valtera Perića 1 -15 i 2 -22,
 • Vrazova 1 -11 i 2 -24,
 • Vrbanja 2 -6 i broj 1 i  
 • Trg Karla Paržika broj 1.

Mjesno područje "Marijin Dvor II"

 • Zmaja od Bosne broj 3 i 4 -8,
 • Trg Bosne i Hercegovine 1-3, 
 • Vilsonovo šetalište 2 -6,
 • Franje Račkog 1-3 i broj 2,
 • Franca Lehara 1-15 i broj 2,
 • Koste Hermana 1-13 i broj 2,
 • Mustajbega Fadilpašića 1-19 i 2 -18,  
 • Safeta Mujića 1-9,
 • Maglajska broj 1 i od 2 -  4 ,
 • Kalmija Baruha 1-5 i 2 -8,
 • Silvija Strahimira Kranjčevića 15 -43.