MZ Džidžikovac-Koševo I

Dobro došli u Mjesnu zajednicu Džidžikovac-Koševo I.

   
Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice Džidžikovac-Koševo I:

Mjesno područje Džidžikovac

 • Rizaha Štetića 1 do 19 i 2 do 18
 • Čekaluša 31 do 55
 • Josipa Vancaša 1 do 23 i 2 do 38
 • Koševo 2 do 38
 • Gabelina 2 do 14
 • Alekse Šantića 1 do 5 i 2 do 8
 • Hadži-Idrizova 1 do 9 i 2 do 20
 • Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 1 do 3 i 2 do 16 
 • Džidžikovac 1 do 19 i 2 do 16

Mjesno područje Koševo I

 • Alipašina 1-45 i 2-20
 • Danijela Ozme 1-13 i 2-12
 • Dubrovačka 2-4
 • Hasana Kikića 1-13 i 2-20
 • Jezero 1-11 i 2-10
 • Kemal-begova 1-21 i 2-14
 • Ključka 2-4
 • Koševo 1-21
 • Mice Todorović 2 i 1-7
 • Prusačka 1-3
 • Sutjeska 1 i 2-22