Zajednički i tehnički poslovi

Služba za zajedničke i tehničke poslove
Dokument
709 Obrazac [EXP-01] - Korištenje eksternih prostorija Općine Centar
709 Obrazac [ZP-02] @ - Zahtjev za korištenje multimedijalne sale
610 Pravilnik o korištenju Multimedijalne sale u zgradi Općine Centar Sarajevo
610 Pravilnik o korištenju i troškovima telefona Općine Centar
610 Pravilnik o nabavci i načinu korištenja službenih vozila Općine Centar
610 Pravilnik o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije
610 Pravilnik o zaštiti na radu uposlenika Općine Centar
610 Pravilnik o reprezentaciji i poklonima - izmjena i dopuna
610 Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
610 Pravilnik zaštite od požara jedinstvenog općinskog organa uprave i općinskih službi Općine Centar
611 Plan zaštite od požara za objekat Općine Centar Sarajevo sa pripadajućim objektima mjesnih zajednica