Postavljanje transparenta

Uz zahtjev za postavljanje transparenta prilaže se:

·          kreacija transparenta, dimenzije, materijalizacija, boja i tekst koji ne smije vrijeđati nacionalna, vjerska i kulturna osjećanja građana,

·          mjesto i period isticanja transparenta,

·          ovjerena pisana izjava podnosioca zahtjeva da će predmetna oglasna površina biti vraćena u prvobitno, odnosno tehnički ispravno stanje.

Odobrenje nije potrebno za postavljanje prigodnog natpisa u izlogu povodom državnih praznika.

Oglašavanje putem transtarenata na javnom mjestu može se vršiti samo povodom državnih i vjerskih praznika i održavanja značajnih manifestacija kulturnog, privrednog, političkog i sportskog karaktera.

Lokacije za postavljanje transparenata za područje Općine Centar utvrđene su Odlukom o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo.

Smrtovnice se postavljaju bez odobrenja nadležnog organa u blizini pogrebnog preduzeća i društava, grobalja, vjerskih ustanova, u naselju gdje je umrli stanovao, odnosno na radnim prostorijama gdje je bio zaposlen.