Postavljanje skele i deponovanja građevinskog materijala


Uz zahtjev za postavljanje skele, odnosno deponovanje građevinskog materijala prilaže se:

  • pravosnažno odobrenje za građenje za izgradnju građevine odnosno izvođenje drugih radova,
  • ugovor o izvođenju građevinskih radova
  • kopija katastarskog plana
  • idejno rješenje sa ucrtanim površinama

 Za izgradnju građevine koja se vrši po osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje kojim je definisano postavljanje fasadne skele, nije potrebno posebno odobrenje za postavljanje fasadne skele.