Društveni centar Općine Centar

U okviru projekta „Jačanja uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ II faza, koji finansira Vlada Švicarske i Švedska, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz sufinansiranje Općine Centar Sarajevo , dana 07.09.2022. godine u ulici Muhameda Kantardžića 3-MZ „Trg Oslobođenja-Centar“ otvoren je Društveni centar. Društveni centar je prostor koji služi mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, neprofitnim organizacijama da se okupljaju, druže, umrežavaju, sarađuju, učestvuju u donošenju odluka, uče i razvijaju sebe i svoje zajednice, te imaju bitnu ulogu za razvoj društvenog kapitala. Zajedničkim sredstvima UNDP-a i Općine Centar Sarajevo u iznosu od ca. 20.000 KM završeno je uređenje prostorija kancelarijskom namještajem i informatičkom opremom. Društveni centar je otvoren na korištenje građanima i udruženjima sa cijelog područja Općine Centar Sarajevo koji doprinose razvoju općine i promociji ciljeva održivoga razvoja.

Neke od karakteristika društvenog centra:

 • Multifunkcionalni objekat koji omogućava javni prostor za rekreaciju, učenje, kulturne i sportske aktivnosti, građanski aktivizam
 • Moderan objekat koji omogućava pristup internetu i novim tehnologijama
 • Prijatan, siguran objekat, pristupačan za građane svih uzrasta gdje mogu da se druže
 • Javni prostor koji predstavlja centar znanja/informacija i omogućava lični razvoj
 • Javni prostor u kojem građani mogu da učestvuju u (javnim) raspravama i donošenju odluka
 • Mjesto gdje građani mogu dobiti savjet, pažnju i podršku
 • Javni prostor koji je u perspektivi finansijski (samo)održiv
 • Javni prostor koji pomaže kreiranje inicijativa i u zajednici izgrađuje osjećaj zajedništva
 • Javni prostor na kojem je zabranjeno pusenje i koristenje alkohola

Neke od mogućih usluga i aktivnosti u društvenim centrima su:

 • Obezbijediti prostor konsultacije građana/ki za javne sastanke
 • Obezbijediti javni prostor za samoorganizovanje i udruživanje građana/ki u svrhu zajedničkih akcija za poboljšanje stanja u zajednici
 • Stvoriti ambijent za rekreaciju i odmor, novine
 • Omogućiti hobi, umjetnost  Omogućiti virtuelne učionice (edukacija), pisanje projekata
 • Napraviti Info-pult, čitaonica/biblioteka (časopisi), JLS obavještenja i ’’Mape puta’’
 • Obezbijediti internet (besplatno) i nove tehnologije
 • Omogućiti programe za žene, omladinu, radionice za djecu
 • Pozitivni identiteti (istorija i tradicija)
   

Za što služi ovaj Društveni centar? Ovo je mjesto okupljanja, širenja informacija i dijeljenja ideja, edukacija i inovativnih pristupa u djelovanju i razvoju građanskog aktivizma i volonterima u Općini Centar Sarajevo, ali i svih drugih zainteresiranih pojedinaca, grupa i inicijativa. Otvoren je za sve i besplatan za korištenje.

Što se konkretno radi u  Društvenom Centru ? Temelj djelovanja Društvenog centra je razumijevanje lokalnih potreba i naglasak se stavlja na korisnika prostora – mjesne zajednice i građane. Sve aktivnosti se odvijaju u skladu sa programima i aktivnostima koje predlažu mjesne zajednice, građani i OCD-i.
Pravila korištenja Društvenog centra. Društveni centra Općine Centar  se koristi po unaprijed planiranim, dogovorenim i utvrđenim pravilima. Više o istima, kao i o detaljnijim odredbama o korištenju samog prostora pročitajte u našem Pravilniku o korištenju prostora.
Usluge i aktivnosti  Društvenog centra:

 • Učionica
 • Čitaonica 
 • Besplatan pristup internetu 
 • Korištenje multimedijalne opreme 
 • Program za žene i mlade 
 • Program za socijalno isključene grupe građana
 • Radionice za djecu 
 • Prostor za Javne sastanke i Javne rasprave
 • Ambijent za odmor i rekreaciju
 • Edukacije
 • Seminari
 • Kursevi stranih jezika 

 

#MjesneZajednice

Dokument
574 Zahtjev za korištenje Društvenog centra
614 Kućni red - Društveni centar
610 Pravilnik o korištenju Društvenog centra Općine Centar