Jačanje uloge mjesnih zajednica u JLS

Cilj projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou.

Vrijednost projekta:

17.775.763,88 KM

Donator:

VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE/VLADA ŠVICARSKE

Period implementacije:

2020-2024