Asfaltirano 300 metara makadamskog puta prema Skakavcu

Završeno je asfaltiranje 300 metara makadamskog puta koji povezuje naselje Nahorevo i zaštićeno područje vodopada Skakavac.
Asfaltirano 300 metara makadamskog puta prema Skakavcu

Radovi su počeli 27. maja 2013. godine. Radi se o projektu vrijednosti 40.000 KM, od čega je Općina Centar obezbijedila 25.000 KM, a preostala sredstva je dala Javna ustanova ''Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo''.  Radove je izvodila građevinska firma ''Grakop'' iz Kiseljaka, dok je za nadzor bila zadužena ''Energotehnika'' iz Doboja.

Na početku radova je uklonjen površinski sloj zemlje i urađeno proširenje trase, nakon čega je postavljen novi tamponski sloj od kamenog materijala i 1.050 kvadratnih metara asfalta. Završetkom ovog projekta zaljubljenicima u prirodu će biti olakšan dolazak do vodopada Skakavac, čije je šire područje površine 1.430 ha Skupština Kantona Sarajevo 2002. godine proglasila spomenikom prirode.

Pomenuti projekt je realiziran na osnovu ugovora o izvođenju radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji ulica na području općine Centar, kojeg su 22. maja 2013. godine, potpisali načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktor firme ''Grakop'' Šukrija Melezović. Ugovorom je također planirano da se tokom ove građevinske sezone uradi rekonstrukcija trotoara u Ulici Hiseta, za što je Općina Centar u svom budžetu obezbijedila 152.290 KM.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti