Pomoć u nabavci lijekova za penzionere

Općina Centar je i ove godine izdvojila iz svog budžeta sredstva za pomoć Udruženju penzionera ''Centar''. Riječ je o 35.000 KM za subvencioniranje troškova nabavke lijekova za bolesne i iznemogle članove Udruženja koji primaju minimalnu penziju.
Pomoć u nabavci lijekova za penzionere

Ovo je jedan u nizu projekata koji dobivaju višegodišnju podršku Općine Centar.

Protokol o realizaciji pomenutog budžetskog granta potpisali su u Općini Centar 31. maja 2013. godine predstavnici Općine i Udruženja penzionera ''Centar''.

Tom prilikom je Esad Vukotić, predsjednik Udruženja u čije ime je potpisao protokol, kazao da im je ovakva vrsta pomoći neophodna, jer Udruženje penzionera ''Centar'' broji oko 10.000 registrovanih članova, od kojih 50% prima minimalnu penziju.

-Novac koji nam je donirala Općina Centar bit će raspoređen socijalno ugroženim penzionerima za kupovinu lijekova koji se ne nalaze esencijalnoj listi. Isplata subvencije za nabavku lijekova će se vršiti putem povjerenika iz 15 mjesnih organizacija Udruženja, a na osnovu zahtjeva koje penzioneri podnesu i u zavisnosti od broja članova svake mjesne organizacije. Kako bi što veći broj penzionera primio ovakvu vrstu pomoći, planirana je isplata 40 KM po osobi– kazao je Vukotić. Također je rekao kako se nada da će se ovakva saradnja sa Općinom nastaviti i u narednom periodu, budući da Općina Centar dugi niz godina pomaže ovom udruženju, a samim time i olakšava život osobama treće životne dobi.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti