Aktivnosti civilne zaštite Općine Centar

Pri kraju sanacija javnih skloništa u Centru

Služba civilne zaštite Općine Centar planira u tekućoj 2013. godini završiti sanaciju javnih skloništa na području središnje sarajevske općine.
Pri kraju sanacija javnih skloništa u Centru

Proteklih godina izvršen je uvid u stanje skloništa i sačinjeni projekti na osnovu kojih je izvršena sanacija 37 devastiranih i zapuštenih skloništa u stambenim zgradama. Za tu namjenu Općina Centar je iz budžetskih sredstava civilne zaštite izdvojila ukupno 350.000 KM.

Preostali su još sanacioni radovi u skloništu na adresi Tešanjska A4-A5 (Mjesna zajednica ''Marijin dvor-Crni vrh'') čiji završetak je prolongiran zbog dopune projekta koja se odnosi na sanaciju ulaza. Za sklonište u Tešanjskoj ulici planirano je u općinskom budžetu 50.000 KM. Nakon završetka tog projekta svih 48 javnih skloništa na području općine Centar bit će u funkciji za zaštitu i spašavanje ljudi u slučaju elementarnih i drugih nepogoda.