Građani MZ ''Ciglane-Gorica'' uputili prijedloge za Budžet 2013.

Nastavljajući javnu raspravu o nacrtima budžeta Općine Centar i programa rada Općinskog vijeća za 2013. godinu, održan je 24. januara 2013. zbor građana u Mjesnoj zajednici ''Ciglane-Gorica'' (Trg Merhemića 14).
Građani MZ ''Ciglane-Gorica'' uputili prijedloge za Budžet 2013.

Na dobro posjećenom skupu kojeg je vodio predsjednik Savjeta MZ Tarik Iković, prisustvovali su predstavnici općinskih službi, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić, dopredsjedavajući Nedžad Ajnadžić i vijećnici Zora Ostojić, Inda Handžić, Mustafa Mulić, Hamdija Hasanović, Slaven Kovačević, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Senad Alić, Edin Šikalo i Zvonko Ivišić.

Selma Smajkić je u ime Službe za privredu i finansije upoznala prisutne na koji način se raspolaže budžetskim sredstvima Općine. -U Nacrtu budžeta planirani su prihodi i primici Općine u ovoj godini u iznosu 24.273.800 KM, od kojih su 19% prihodi od poreza, 63% neporezni prihodi poput onih od iznajmljivanja poslovnih prostora i naknada od zemljišta – rente i uređenja zemljišta. Namjenski prihodi iznose 9.895.000 KM i oni se mogu raspoređivati samo za tačno utvrđene namjene. Od planiranog budžeta 31% je predviđeno za razvojne projekte. Veliki problem svim jedinicama lokalne samouprave predstavlja nepostojanje kantonalnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, čime je Općina uskraćena za određeni dio prihoda koji joj pripadaju, a sa kojima bi mogla finansirati značajne projekte od interesa za građane– kazala je Smajkić.

Stanovnici MZ ''Ciglane-Gorica'' su iznijeli slijedeće prijedloge za općinski budžet:

Saobraćajnice: izgradnja prilaznog puta do stambenih objekata u Alipašinoj ulici sa sjeverne strane nekadašnje Ambasade SAD; izgradnja podzemne garaže na Trgu Merhemića. Saobraćajna signalizacija: postaviti zaštitne stubove za sprečavanje saobraćaja motornih vozila po novopostavljenim pločama na Trgu Merhemića; spriječiti nepropisno parkiranje po trotoarima ulica Antuna Hangija, Husrefa Redžića i Avde Hume; postaviti ležeće policajce u ulicama Hakije Kulenovića na izlazu iz tunela i Husrefa Redžića 11 i 17 te kod Osnovne škole ''Hasan Kikić''; postaviti znak obaveznog smjera u Ulici Hakije Kulenovića. Sanacija potpornih zidova: Tepebašina 6. Stepeništa i rukohvati: Jukićeva-Antuna Hangija, Trg Merhemića 1, Husrefa Redžića 15 i na ulazu u kosi lift Ciglane. Uređenje javnih površina i dječijih igrališta: urediti zelene površine između nekadašnjih objekata američke i katarske ambasade; postaviti klupe na spoju ulica Dajanli Ibrahim-bega 16 i Antuna Hangija 17. Izgradnja niša za kontejnere: Antuna Hangija, Gorica 27, duž ulice Husrefa Redžića te preko puta brojeva 12 i 19, Hakije Kulenovića 16 i 42, Odobašina 18 i 114, Tepebašina 14, Gorica 67 i Avde Hume 7. Vodovod i kanalizacija: izraditi projektnu dokumentaciju za zamjenu vodovodnih azbest-cementnih cijevi u Alipašinoj ulici. Javna rasvjeta: na stepeništu Hakije Kulenovića-Dajanli Ibrahim-bega te ulicama Avde Hume i Prusačka 19 i 21. Ostalo: riješiti problem pasa lutalica; spriječiti prosjačenje po ulicama; kažnjavati vlasnike kućnih ljubimaca koji onečišćuju zelene površine; pojačati policijski nadzor na području ove MZ...Predložena je izgradnja sportske plohe i igrališta, otvaranje mjesnog poštanskog ureda i biblioteke sa čitaonicom te obnova Austrijske kuće.