Prijedlozi građana za Budžet 2013.

Rasprava u MZ ''Breka-Koševo II'' o općinskom budžetu

U Mjesnoj zajednici ''Breka-Koševo II'' (Juraja Neidhardta 5) održan je 23. januara 2013. godine zbor građana na kojem je vođena rasprava o nacrtima budžeta Općine Centar i programa rada Općinskog vijeća Centar za tekuću 2013. godinu.
Rasprava u MZ ''Breka-Koševo II'' o općinskom budžetu

Na javnoj raspravi koju je vodio Mujo Mirvić, predsjednik Savjeta MZ ''Breka-Koševo II'', osim predstavnika općinskih službi prisustvovali su predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić, dopredsjedavajući Nedžad Ajnadžić te vijećnici Dževad Vrabac, Amra Zulfikarpašić, Amela Kuskunović, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Ahmed Gerin, Amer Herenda, Inda Handžić, Amer Kapo, Velija Katica, Mustafa Mulić i Edin Šikalo.

Stanovnici MZ ''Breka-Koševo II'' su kao prioritetan zahtjev istakli obnovu devastiranog dječijeg vrtića JU Djeca Sarajeva ''Razigrani dani''. Osim toga, uputili su sljedeće prijedloge za ovogodišnji općinski budžet: Sanacija ulica: Hasana Sušića, Mustafe Busuladžića, Esada Karađozovića 10, 12 i 13. Semaforizacija i vertikalna signalizacija: postavljanje ležećeg policajaca ili semafora na raskrsnici ulica Patriotske lige–Nahorevska, zatim ispred OŠ ''Nafija Sarajlić'' i u Ulici Marcela Šnajdera; obilježavanje pješačkih prelaza u Ulici Asima Ferhatovića. Javna rasvjeta: Marcela Šnajdera 5 i 7, Fikreta Ploče 1-3. Vodovod i kanalizacija: Nahorevska 100-134, Nusreta Fazlibegovića 64. Stepeništa i rukohvati: Marcela Šnajdera 9-11, Himze Polovine 39, Asima Ferhatovića 7, Juraja Neidhardta 19. Sanacija potpornih zidova: od početka Nahorevske ulice do Jagomira, Nusreta Fazlibegovića 71. Uređenje zelenih površina: Himze Polovine 39, Marcela Šnajdera. Ostalo: riješiti problem pasa lutalica na području MZ ''Breka-Koševo II''; izgraditi groblje za životinje na području MZ; zamijeniti azbestne ploče na zgradama u Ulici Marcela Šnajdera; povećati finansijska sredstva za ratne vojne invalide Centra. Upućen je i prijedlog da se MZ ''Breka-Koševo II'' administrativno razdvoji na dva dijela za područja Breka i Koševo II.