Danas počinju zborovi građana o budžetu Općine Centar za 2013.

Nakon što je Općinsko vijeće Centar na sjednici, održanoj 10. januara 2013. godine, utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar za 2013. godinu, ti dokumenti su upućeni u jednomjesečnu javnu raspravu tokom koje će u svih 15 mjesnih zajednica na području Centra biti održani zborovi građana.
Danas počinju zborovi građana o budžetu Općine Centar za 2013.

Lokalno stanovništvo će na zborovima imati priliku iznijeti svoje zahtjeve za realizaciju projekata sredstvima općinskog budžeta za 2013. godinu.  Zborovi građana u svim mjesnim zajednicama općine Centar će se održavati od 21. januara do 13. februara 2013. godine, prema slijedećem rasporedu: 21. januara MZ ''Bardakčije'' (Zaima Šarca 14-D); 22. januara MZ ''Betanija-Šip'' (Dejzina Bikića 6); 23. januara MZ ''Breka-Koševo II'' (Juraja Neidhardta 5); 24. januara MZ ''Ciglane-Gorica'' (Trg Merhemića 14); 28. januara  MZ Donji Velešići (Hasana Bibera 5); 29. januara MZ ''Marijin dvor-Crni vrh'' (Dolina 7); 30. januara MZ ''Mejtaš-Bjelave'' (Čekaluša 7); 31. januara MZ ''Koševsko brdo'' (Braće Begić 11); 4. februara MZ ''Pionirska dolina-Nahorevo'' (Nahorevska 103); 5. februara MZ ''Hrastovi-Mrkovići'' (Panjina kula do broja 78); 6. februara MZ ''Soukbunar'' (Soukbunar 203); 7. februara MZ ''Trg oslobođenja-Centar'' (Mis Irbina 18); 11. februara MZ ''Džidžikovac-Koševo I'' (Hasana Kikića 8); 12. februara MZ ''Skenderija-Podtekija'' (Skenderija 5); 13. februara MZ ''Park-Višnjik'' (Čekaluša 69). Svi zborovi građana bit će održani u 17,30 sati.

Po okončanju javne rasprave, općinske stručne službe će razmotriti sve prijedloge, sugestije i primjedbe, te na osnovu toga pripremiti Prijedlog budžeta Općine Centar za 2013. godinu koji će biti razmatran na sjednici Općinskog vijeća Centar.