Provedba Zakona o slobodi pristupa informacijama

Općina Centar, poštujući zakonske odredbe, redovno dostavlja Parlamentu Federacije BiH tromjesečne izvještaje o provedbi federalnog Zakona o slobodi pristupa informacijama.
Provedba Zakona o slobodi pristupa informacijama

U izvještaju za posljednje tromjesečje 2012. godine se navodi da je u Općini Centar primljeno 117 zahtjeva građana za pristup informacijama. Najveći broj tih zahtjeva odnosio se na arhivirane predmete upravnog postupka te na podatke iz nadležnosti Službe za upravu za stambene poslove, Službe za upravu za prostorno uređenje kao i podatke Matičnog ureda Službe za opću upravu.

Svim zahtjevima je udovoljeno, najčešće u roku od 24 sata. Niti u jednom slučaju zahtjev nije riješen van zakonskog roka od 15 dana.