Sanacija klizišta

Uskoro završetak sanacije klizišta Kaptol

U okviru projekta sanacije klizišta u Ulici Kaptol 14-32, radnici građevinske firme IN iz Sarajeva trenutno rade na izgradnji armirano–betonskog stepeništa i postavljanju rukohvatne ograde.
Uskoro završetak sanacije klizišta Kaptol

Nakon ovoga slijedi postavljanje kamenih ploča i stubova javne rasvjete te uređenje odmorišta za pješake. Kompletan projekt sanacije klizišta Kaptol finansira Općina Centar sa 456.000 KM. Realizacija i nadzor projekta povjereni su Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.

Na osnovu glavnog projekta, kojeg je sačinio Institut za geotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, od 2. jula 2012. godine kada su započeli radovi, do sada je uklonjeno staro stepenište i postojeće ograde i kameni zidovi. Također su komunalna preduzeća završila kompletnu sanaciju njihove infrastrukture: urađena je sanacija vodovodne i kanalizacione mreže (fekalna i oborinska kanalizacija), drenažnog sistema, položeni su novi PTT i elektro kablovi te instalacije kablovskog operatera.

-Ukoliko dozvole vremenske prilike, okončanje radova na sanaciji klizišta u Ulici Kaptol očekujemo do 15. marta ove godine– kazao je Fuad Babić, koordinator za klizišta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.

-Osim radova predviđenih glavnim projektom, bilo je i dodatnih radova zbog podzemnih instalacija koje nisu bile ucrtane u katastar, kao i nakon polaganja nove vodovodne i kanalizacione mreže i elektrodistributivnih kablova. Također smo morali, na zahtjev građana koji stanuju u obližnjim stambenim objektima, rješavati problem oborinskih voda u dvorištu zgrade te postaviti dodatne zaštitne ograde i uraditi sanaciju potpornih zidova na vrhu stepeništa. Za ove dodatne radove, Općina Centar je Zavodu za izgradnju KS odobrila potpisivanje aneksa ugovora sa izvođačem radova, za što će biti obezbijeđena finansijska sredstva iz općinskog budžeta– kazao je Babić.