OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA

Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara

Na području Mjesne zajednice „Šip“ u toku je realizacija za stanovnike ovog područja značajnog infrastrukturnog projekta u Ulici Sulejmana Omerovića Cara.

Finansijer je Općina Centar u čijem ovogodišnjem budžetu za pomenutu namjenu je obezbijeđen iznos od  125.711 KM. Nakon provedene tenderske procedure kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka. Kako su objasnili predstavnici ove firme nakon mašinskog uklanjanja oštećenog asfalta i podloge postavljena je nova tampon podloga. Također je urađena nivelacija postojećih šahtova za odvodnju površinskih voda, šibera za vodu, te odvodne rešetke. Planirana je i zamjena oštećenih ivičnjaka duž ulice na kojoj se odvijaju radovi u dužini od 200 metara. U završnoj fazi radova, odnosno sa postavljanjem novog asfalta, planirano je iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije u Ulici Sulejmana Omerovića Cara koja graniči sa Općinom Vogošća. 

 

Općina Centar Sarajevo svake godine ulaže značajna finansijska sredstva u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture. Za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove saobraćajne infrastrukture prema usvojenim planovima planirano je ukupno 4.198.600 KM.

 

 

 

15.07.2024.
UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA U CENTRU
Napreduju radovi na sanaciji trotoara u Ulici Koševo
15.07.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
15.07.2024.
DRUŠTVENI CENTAR OPĆINE CENTAR SARAJEVO
Održane besplatne edukacije za trudnice i mlade roditelje
Više vijesti