U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS

Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo

U organizaciji Općine Centar Sarajevo, Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, a uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, održat će se prvi „Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo“ 8. jula 2024. godine od 10-19 sati godine u Domu mladih – Skenderija.
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo

Cilj sajma je da se posjetioci upoznaju sa pravima/uslugama koje mogu ostvariti u okviru Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar Sarajevo. Sajam socijalnih usluga je prilika za razmjenu iskustava svih relevantnih sudionika iz sistema socijalne zaštite, poboljšanje međusektorske saradnje i unapređenje  sistema socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

 

Općina Centar implementira mješoviti sistem socijalnih usluga u saradnji sa partnerima iz sistema socijalne zaštite.

 

Na Sajmu socijalnih usluga posjetiocima će se predstaviti:

Ustanova socijalne zaštite "Hilfswerk Kuća podrške",
Centri za zdravo starenje Općine Centar,
Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju Općine Centar Sarajevo“,

Fondacija lokalne demokratije,

SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina,
JU Kantonalni centar za socijalni rad,
KJU "Gerontološki centar", 
KJU "Porodično savjetovalište", 
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, 
KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo",  
KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"
JU "Terapijska zajednica Kantona Sarajevo.
 

Između ostalog na sajmu će biti održana i predavanja na teme „Razvoj usluga u zajednicama“, „Usluge u okviru Centra za rani rast i razvoj, njegov značaj za sistem socijalne zaštite i korisnika“, a bit će održana panel diskusija na temu „Integriranje principa rodne ravnopravnosti u procese u lokalnoj zajednici“.

 

Ulaz na Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo je besplatan za sve posjetioce.

15.07.2024.
UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA U CENTRU
Napreduju radovi na sanaciji trotoara u Ulici Koševo
15.07.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
15.07.2024.
DRUŠTVENI CENTAR OPĆINE CENTAR SARAJEVO
Održane besplatne edukacije za trudnice i mlade roditelje
Više vijesti