U ORGANIZACIJI CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE CENTAR

Na Skakavcu održana pokazna vježba spašavanja

Služba civilne zaštite Općine Centar, u koordinaciji sa načelnikom Srđanom Mandićem kao komandantom Općinskog štaba CZ, i u saradnji sa svojim strukturama zaštite i spašavanja iz Gorske službe spašavanja - stanica Sarajevo u subotu 8. juna 2024. godine na lokalitetu spomenika prirode Skakavac organizovala je pokaznu vježbu spašavanja.

Prema utvrđenom scenariju vježba se sastojala od dva dijela. Pripadnici Gorske službe spašavanja – stanica Sarajevo prvo su izveli vježbu spašavanja nastradalog penjača na Bijelim stijenama na lokalitetu Bukovika, dok je druga grupa GSS Službe za zaštitu i spašavanje, a koji djeluju u sklopu civilne zaštite Općine Centar, tražila izgubljenog planinara u šumovitom predjelu područja Skakavca. Ovom prilikom su pored pripadnika struktura zaštite i spašavanja bili uključeni i članovi Općinskog štaba civilne zaštite Općine Centar, te Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“. 

 

Uspješno izvedena pokazna vježba je također bila prilika da se za sve prisutne organizuje kratka obuka iz penjanja.  

 

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti