Važan pravni korak ka vraćanju Hotela Zelenika u vlasništvo Općine Centar

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Herceg Novom utvrđeno je da je Općina Centar Sarajevo nosilac prava korištenja na nekretnini - Hotel Zelenika Herceg Novi.
Važan pravni korak ka vraćanju Hotela Zelenika u vlasništvo Općine Centar

Kada predmetna presuda postane pravomoćna, pravo korištenja prilikom upisa u zemljišne knjige postaje pravo vlasništva.

 

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti