IZ OPĆINSKOG BUDŽETA IZDVOJENO 15.000 KM

Nastavak podrške Domu za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Danas je načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa direktorom Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Hazimom Durmiševićem potpisao protokol o donaciji sredstava.

Na osnovu protokola Općina Centar će iz ovogodišnjeg budžeta izdvojiti iznos od 15.000 KM za potrebe unapređenja uslova boravka i socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja osoba sa invaliditetom. 

–Kada smo obilazili objekat u kojem su smješteni korisnici ove ustanove, procijenili smo da je tu potrebno još dosta sredstava za poboljšanje uslova boravka, te smo ove godine povećali iznos koji izdvajamo iz općinskog budžeta. Opština Centar podržava ustanove socijalne zaštite u cilju sistemske provedbe inkluzije u lokalnoj zajednici, objasnio je načelnik Mandić. 

Direktor Durmišević se zahvalio na ovoj i dosadašnjoj podršci koju Općina Centar pruža ovoj ustanovi. 

-Nama je svaka donacija dobrodošla, a posebno su nam drage podrške koje idu direktno našim korisnicima kao što je slučaj sa ovom donacijom Općine Centar. Našim korisnicima pružamo usluge koje im pomažu u njihovoj rehabilitaciji, a ono što njima pričinjava najveću satisfakciju jeste odlazak na izlet. Ove godine ćemo zahvaljujući donacijama uspjeti odvesti naše korisnike, nakon dugo godina i na more, čemu se oni izuzetno raduju,  kazao je Durmišević. 

Osnovna djelatnost Doma je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje odraslih osoba sa poteškoćama, među kojima je veći broj pripadnika boračke populacije, sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, te osoba sa specifičnim oboljenjima, ukoliko ne postoje osnovni uslovi za njihov smještaj u vlastitoj ili drugoj porodici, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je ono završeno. Korisnicima se pružaju usluge stalnog stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, stručnog socijalnog rada, psihosocijalne pomoći i podrške, radno-kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti, te brojna kulturno-zabavna događanja.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti