ZAJEDNIČKI PROJEKAT OPĆINE CENTAR I DIREKCIJE ZA PUTEVE KS

Započeli radovi na izgradnji mosta u Nahorevskoj ulici

Početkom ove sedmice započeli su pripremni radovi na izgradnji mosta u Nahorevskoj ulici do broja 55.

Radi se o zajedničkom projektu Općine Centar i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo ukupne vrijednosti od 750.763 KM, od čega je Direkcija obezbijedila iznos od 650.000 KM, a Općina Centar 101.140 KM. 

 

Nakon provedene procedure javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova je odabrana građevinska firma „Termo-beton“ d.o.o. Breza, dok su za nadzor radova zadužene firme „Energoinvest“ d.d. Sarajevo i Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“. 

 

Na osnovu glavnog projekta, kojeg je uradila projektantska firma „HS Inženjering“ Sarajevo, predviđeno je uklanjanje stare dotrajale i neadekvatne konstrukcije mosta koja nije omogućavala saobraćaj motornih vozila u oba pravca. Izgradnja novog mosta, u skladu sa postojećim regulacionim planom, predviđa saobraćajnicu široku 7 metara za saobraćaj motornih vozila, te obostrane pješačke staze za nesmetano kretanje pješaka. Tokom realizacije projekta planirano je izmještanje dijela postojeće fekalne kanalizacije i kolektora, te će biti izgrađen dio gasovodne mreže koju će uraditi KJKP „Sarajevogas“. 

 

Izmještanje zaobilazne gasovodne mreže zbog izgradnje novog mosta će također finansirati Općina Centar u iznosu od 35.208 KM. Tokom realizacije ovog projekta planirano je izvođenje pripremnih, geodetskih, zemljanih, montažnih, armiračkih i završnih radova. Nakon ugradnje konstrukcije novog mosta u okviru bravarskih radova biće postavljena nova zaštitna rukohvatna ograda ukupne dužine od 40 metara. Tokom izvođenja radova biće postavljena privremena konstrukcija koja će omogućiti nesmetan saobraćaj motornih vozila i kretanje pješaka. 

 

Realizaciji projekta je prethodilo potpisivanje sporazuma između načelnika Općine Centar Srđana Mandića i direktora Direkcije za puteve KS Selmira Kovača.