FINANSIJSKA PODRŠKA PORODIČNOM SAVJETOVALIŠTU KS

Načelnik Mandić potpisao ugovor u iznosu od 15.000 KM

Danas je načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao ugovor sa direktorom Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ Osmanom Šaljom.

Direktor Kantonalne javne ustanove se obratio Općini Centar sa molbom za finansijsku podršku u realizaciji projekata „Porodičnog savjetovališta“.

Uvažavajući značaj i aktivnosti koje pomenuta ustanova provodi, Općina Centar je iz budžeta za 2024. godinu izdvojila finansijska sredstva u iznosu od 15.000 KM.

- Porodično savjetovalište jer jedna od rijetkih institucija koja zrači dobrom energijom i stručnošću. Sve projekte koje smo do sada zajedno radili su imali dobar rezultat, jer smo u proteklom periodu puno pažnje posvetili prevenciji i detekciji problema kod mladih. Nakon današnjeg sastanka proširujemo aktivnosti i projekte na cijelu porodicu, čemu se radujemo, kazao je načelnik Mandić.

- Porodica kao temelj našeg društva mora biti na prvom mjestu. Općina Centar nas je uvijek podržavala u svim aktivnostima i projektima koje radimo i na tome smo neizmjerno zahvalni, poručio je direktor ustanove Osman Šaljo.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Amra Hašimbegović-Vučković, kao i predstavnici Porodičnog savjetovališta stručni savjetnik za prevenciju i ranu intervenciju Amer Šenderović i šef odjeljenja za prevenciju i ranu intervenciju Fikreta Mulaosmanović.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti