Počeli radovi na uređenju arheološkog parka Kalin-hadži Alijina džamije

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je zajedno sa premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom obišao početak radova na uređenju arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije.

Općina Centar je uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Federacije Bosne i Hrecegovine započela proces izgradnje arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije.

 

Projektom su predviđene faze restauriranja i konzerviranja pronađenih ostataka džamije, mekteba, stambenog objekta i harema, te faza pejzažne arhitekture i iluminacije.

Intervencije u samom arheološkom parku su minimalne, dok će pejzažna arhitektura i iluminacija biti u službi komunikacije vrijednosti lokaliteta. Sredstva obezbijeđena za ovu namjenu iznose 1.000.000 KM.

 

Kalin-hadži Alijina džamija u Sarajevu izgrađena je 1535. godine, a srušena je 1947. godine. Na mjestu džamije danas se nalaze arheološki ostaci otkriveni u toku nedavno izvedenih arheoloških iskopavanja, a na tom mjestu otvoren je i arheološki park.

 

Osnivač džamije i mutevelija bio je Kalin-hadži Alija, a njen izgled znamo zahvaljujući jednom crtežu koji se čuva u Muzeju Sarajeva. Tarih ove džamije čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Na mjestu džamije izgrađena je višespratnica, a mezarje je ekshumirano 1947. godine.

 

 Molimo građane za razumijevanje i strpljenje do okončanja radova.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti