U PETAK NOVI CIKLUS ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Poziv srednjoškolcima za potpisivanje ugovora za stipendije

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Općine Centar poziva srednjoškolce, dobitnike općinske stipendije „Prof. dr. Husein Kulenović“, na potpisivanje ugovora za stipendije.
Poziv srednjoškolcima za potpisivanje ugovora za stipendije

Potpisivanje ugovora sa učenicima će biti organizovano u petak 5. aprila 2024. godine u velikoj sali Općine Centar. Zbog velikog broja stipendista pomenuta služba će potpisivanje ugovora organizovati u dva ciklusa. Učenici čija prezimena počinju slovom A do slova J će potpisivati ugovore u periodu od 12 do 14 sati. Učenici sa prezimenom sa početnim slovom K do slova Ž će potpisivati ugovore u periodu od 14 do 16 sati. Općina Centar za školsku 2024./2025. godinu stipendira 829 učenika i 396 studenta, a za tu namjenu u budžetu je izdvojen rekordan iznos od 2.111.900 KM.  

 

Nakon što su obrađene sve prijave kandidata, konačna lista dobitnika općinske stipendije objavljena je 26. marta 2024. godine na oglasnoj ploči Općine Centar.  

 

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti