FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI

Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Općina Centar Sarajevo raspisala je javni poziv boračkim udruženjima za dostavu prijedloga projekata koji će biti finansirani sredstvima općinskog budžeta za 2024. godinu.
Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Javni poziv je objavljen 13. februara 2024. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, te na općinskoj web stranici i to na sljedećem linku: https://cutt.ly/EwVp4hEs  

 Na navedenoj web stranici mogu se pronaći sve potrebne informacije i elektronska verzija prijavne dokumentacije.

 Učešće u javnom pozivu je otvoreno otvoreno za boračka udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Centar Sarajevo kao i za sva ostala udruženja koja okupljaju boračku populaciju sa područja općine Centar Sarajevo, u skladu sa zakonskim propisima. Aplikant može predati više od jedne aplikacije i jedne projektne ideje, ali u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i priložiti neophodnu dokumentacija uz svaku od njih.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: biz@centar.ba. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od prijema upita.

Projektne prijedloge razmotrit će i procijeniti Komisija za nadzor i koordinaciju koju imenuje općinski načelnik. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta nakon usvajanja Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine Centar.

Zahtjevi po Javnom pozivu sa prijedlogom projekata i pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa napomenom- NE OTVARATI, adresirano na Službu za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar Sarajevo- Odsjek za boračko invalidsku zaštitu, Mis Irbina broj 1, 71 000  Sarajevo. 

Rok za predaju aplikacija je 30 dana od dana objavljivanja na stranici Općine Centar i u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

11.03.2024.
ZA STIPENDIJE ĆE BITI IZDVOJENO 2.111.900 KM
Dopunjena preliminarna lista stipendista
08.03.2024.
PRIJAVE MOGUĆE DOLASKOM NA TERMIN
Besplatna škola odbojke za osnovce sa Centra
05.03.2024.
BESPLATNE ŠKOLE I KURSEVI U CKM
U toku je upis u školu digitalnih inovacija
Više vijesti