Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 377 korisnika

U sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva, Općina Centar i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom projekta „Hljeb i mlijeko“ za penzionere i lica starija od 60 godina bez primanja.
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 377 korisnika

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka za mjesec februar 2024. godine ostvarilo je 333 penzionera sa područja ove lokalne zajednice, te 44 lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju. 

 

S obzirom da budžet za tekuću godinu nije usvojen, za pomenutu namjenu je prema Odluci o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo izdvojeno 27.710 KM za isplatu novčanih pomoći za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Služba za finansije Općine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

 

 

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima  na osnovu podnesenih zahtjeva.

12.07.2024.
OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG POZIVA
Odabrani projekti organizacija civilnog društva
12.07.2024.
ODATA POČAST I POLOŽENO CVIJEĆE
Obilježena 32. godišnjica pogibije Dževada Begića Đilde
12.07.2024.
LOKALNO-EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE CENTAR ZA 2025. GODINU
Poziv za dostavu prijedloga projekata za Nacrt budžeta Općine Centar
Više vijesti