VELIKA SALA OPĆINE CENTAR

Prezentacija rezultata projekta „Hilfswerk Kuća podrške“

Humanitarna organizacija Hilfswerk International već nekoliko godina realizuje projekat „Hilfswerk Kuća podrške - Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući u Bosni i Hercegovini“ kojoj se kao prva jedinica lokalne samouprave priključila Općina Centar Sarajevo. Danas u velikoj sali Općine Centar prezentovani su rezultati pomenutog projekta.

Skup je otvorio načelnik Općine Centar Srđan Mandić koji je u svom obraćanju kazao da je  projekat je jedan u nizu usluga koje finansira Općina Centar a koji su namijenjeni za osobe treće životne dobi koje žive same i nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti potrebne za život i kojima je potrebna pomoć. - U skladu sa rezultatima sa terena i evidencijom korisnika socijalnih usluga nama je omogućeno da u opštinskom budžetu adekvatno planiramo sredstva za pružanje socijalne pomoći. Bitno je naglasiti i apelujemo na sve građane opštine Centar da ukoliko imaju saznanja da se na našem području opštine nalaze osobe koje žive same i nisu u stanju se samostalno brinuti o sebi i obavljati svakodnevne aktivnosti da takve podatke dostave našoj Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu kako bi se preduzele neophodne aktivnosti i pomogle ove osobe koje se nalaze u navedenoj situaciji. Opština Centar u realizaciji ovog projekta izdvaja neophodna finansijska sredstva za sufinansiranje mobilne njege za najugroženije starije stanovništvo, te finansira iznajmljivanje prostora koje koristi Hilfswerk International, sa čime želimo nastaviti i u budućnosti. Cilj nam je da starija lica dostojanstveno stare u vlastitom domu i da osjete da se zajednica brine o njima, poručio je načelnik Mandić na današnjem skupu. 

 

O ulozi Službe za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar u ovom projektu podršci socijalno ugroženim građanima, koji su u potrebi za kućnom mobilnom njegom, govorila je pomoćnica načelnika za ovu oblast  Amra Hašimbegović Vučković. – Sa ovim projektom proširujemo opseg pružanja novih oblika socijalne zaštite kao i unapređenje postojećih usluga. Naš je cilj da sistemski riješimo pristup pomoći i pružanja usluga i dostupnosti socijalnih usluga svim građanima. Prema analizi i studiji stanja stanovništva, koje obuhvataju period od 2020. do 2070. godine, broj građana iznad 65 godina iznosit će 40% stanovništva ukupne populacije. Sve veći broj osoba zavisi od neke vrste pomoći drugih članova domaćinstva ili društva i ovim vidom pomoći stanovništvu se omogućava da ostanu u svojim domovima što je veoma bitno sa psihološkog aspekta i jedan je vid prevencija nekog od oblika institunacionalizacije. Svaki vid pomoći našim starim sugrađanima je zasnovan na individualnom pristupu svakom korisniku. Želja nam je da ova vrsta usluge bude dostupna u cijelom kantonu Sarajevo i za sve građane, kazala je Hašimbegović Vučković.  O samom projektu i dosadašnjim rezultatima govorile su Azema Avdušinović, menadžerica projekta Hilfswerk International i direktorica Ustanove socijalne zaštite „Hilfswerk Kuća podrške“ Lejla Brulić, koje su ovom prilikom iznijele podatke da u realizaciji ovog projekta je do sada okončana obuka u tri ciklusa za 35 osoba koje osim medicinske njege starim i nemoćnim osobama pomažu i kod kupovine osnovnih životnih namirnica, plaćanju računa, nabavku lijekova čišćenje stana, čime je do sada obuhvaćeno 138 korisnika. 

 

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez je ovom prilikom pohvalio ovu praksu Općine Centar, a posebno je naglasio važnost drugog projekta koji se brine o osobama treće životne dobi. – Sa ovim projektom napravljen je sistem po potrebi ljudi. Centri za zdravo starenje su generacijska spona između ljudi koji su pokretni i sami po sebi resursi sa osobama koje nisu tako dobrog stanja. Radili smo istraživanje u centrima za zdravo starenje i spoznali smo važnost njihovog rada, jer pokazalo se da ljudi koji koriste usluge tih centara najbolje se bore protiv demencije koja je sve više zastupljena među stanovništvom. Da nema ovakvih projekata i onih koji realizuju korisnici bi bili uskraćeni za kontinuitet brige koja se nažalost u većini slučajeva završava sa posjetom domovima zdravlja. Ovo je jedinstven pristup kontinuirane brige o starima. Ovo je primjer kojeg mi trebamo da preuzmemo. Općina Centar je u segmentu socijalne zaštite tokom četiri godine napravila nevjerovatan iskorak prilagođen čovjeku i želimo taj model da preuzmemo u radu sa drugim opštinama. Općina Centar će nam biti glavni partner u realizaciji ovakvih projekata i reformi iz oblasti socijalne zaštite koje želimo provesti,  izjavio je Čerkez. 

 

Današnjoj prezentaciji je također prisustvovala i Sara Arslanagić, dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Centar, članovi centara za zdravo starenje općine Centar, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Komisije za boračka pitanja, boračkih udruženja, te predstavnici drugih općina i nivoa izvršne i zakonodavne vlasti u BiH.