REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - ReLOaD2

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

Općina Centar Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLoad2, raspisala je javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata.
Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

Prijedlozi dostavljenih projekata na ovaj javni poziv moraju biti u skladu sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027. godina. 

 

Organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije (NVO) mogu predložiti projekte iz sljedećih tematskih oblasti: neformalno obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, sport i mladi. Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 do 50.000 KM. 

 

Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000 KM. Dužina trajanja svakog predloženog projekta može biti od šest do osam mjeseci. 

 

Izabrani projekti trebaju biti realizovani u periodu od aprila do novembra ove godine. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz u izdanju od 1. februara 2024. godine, te na web stranicama Općine Centar i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org kao i na web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Potrebnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv je također moguće i lično preuzeti tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji će biti održan 5. februara 2024. godine od 12 do 13 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo, sala 205/II sprat (Mis Irbina 1). 

 

Za predstavnike OCD i NVO biće organizovani konsultantski sastanci gdje će im mentori pružiti svu potrebnu pomoć. 

 

Sva pitanja oko javnog poziva je moguće postaviti putem sljedeće e-mail adrese: registry.ba@undp.org, sa naznakom za ReLOaD2 projekat. 

 

Popunjenu aplikaciju sa potrebnom dokumentacijom je moguće dostaviti do 29. februara 2024. godine do 15 sati u printanoj i elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije u zatvorenoj koverti lično na protokol Općine Centar Sarajevo svaki radni dan od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom (Općina Centar, Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo) sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. 

 

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

 

12.07.2024.
PODRŠKA ZA PODUZETNIKE
U srijedu Help Desk sesija na temu
12.07.2024.
OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG POZIVA
Odabrani projekti organizacija civilnog društva
12.07.2024.
ODATA POČAST I POLOŽENO CVIJEĆE
Obilježena 32. godišnjica pogibije Dževada Begića Đilde
Više vijesti