OBAVIJEST ZA RODITELJE

Prvi upisni rok za prvačiće traje do 29. februara

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/21) definisano je da se upis u redovnu školu obavlja u februaru, a u izuzetno opravdanim slučajevima i u augustu.
Prvi upisni rok za prvačiće traje do 29. februara

Tako se upis djece u prvi razred za školsku godinu 2024/2025. u Kantonu Sarajevo obavlja u periodu od 1. februara do 29. februara 2024. godine (prvi upisni rok). Dakle, roditelji djecu u ovom upisnom roku mogu prijaviti do 29. februara.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života, odnosno u prvi razred se može upisati i dijete mlađe uzrasne dobi, ukoliko postoji zahtjev roditelja, preporuka komisije koja smatra da je to u najboljem interesu djeteta i ukoliko dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Sve škole u Kantonu Sarajevo su obaviještene da se upis djece u prvi razred realizira putem poziva koji je objavljen na web stranici škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u okviru aktivnosti unaprjeđenja procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, sa posebnim akcentom na digitalizaciju dijela administrativnih procesa, obavještava da je uvjerenja o pohađanju predškolskih ustanova, kao i obrazac o upisu djece u osnovnu školu moguće preuzimati u predškolskim ustanovama (privatnim ili javnim) koje je pohađalo dijete.

Iz Ministarstva su naglasili da su shodno članu 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.