JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ U 2024. GODINI

Poziv boračkoj populaciji za ostvarivanje prava

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu je na web stranici Općine Centar i na oglasnim pločama u svim mjesnim zajednicama objavila javni poziv boračkoj populaciji za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć tokom 2024. godine.
Poziv boračkoj populaciji za ostvarivanje prava

Pravo prijave imaju lica kojima je priznat status borca/branitelja Bosne i Hercegovine, ratnog vojnog invalida i članova njihovih porodica, organizatori otpora, veterani/prvoborci, kao i članovi porodica šehida i poginulih, te nestalih boraca, umrlih ratnih vojnih invalida i članovi porodica umrlih demobilisanih boraca.

Sa borcima/braniteljima su izjednačeni učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa. U objavljenom javnom pozivu je navedena potrebna dokumentacija te uslovi koje treba da ispuni podnosilac zahtjeva kako bi ostvario navedeno pravo. 

Lice koje podnosi zahtjev treba imati prebivalište na području općine Centar Sarajevo, da primanja ne prelaze iznos najmanje penzije u FBiH po članu domaćinstva, te da ispunjava kriterije utvrđene Odlukom o kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji.

Javni poziv sa priloženim zahtjevom za dodjelu jednokratne novčane pomoći može se preuzeti na Info-pultu Općine Centar ili sa općinske web stranice na sljedećem linku: https://bit.ly/3utrsy2  

Prijavu je moguće podnijeti poštom preporučeno ili putem protokola Općine Centar (Mis Irbina 1) Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu - Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu, svaki radni dan od 7 i 30 do 16 sati.

Komisija za boračka pitanja će pristigle zahtjeve razmatrati svakog mjeseca. 

Također svi zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći koji su podneseni prije objave javnog poziva, a koji do sada nisu obrađeni od strane pomenute Komisije, smatraće se da su podneseni blagovremeno. 

Sve dodatne informacije je moguće dobiti u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar (soba 31/prizemlje) ili na broj telefona: 033/562-454.