OLAKŠATI PRISTUP AMBULANTAMA

Završni radovi na sanaciji platoa na Koševskom brdu

U toku su završni radovi na sanaciji platoa između ambulante porodične medicine i stomatološke ambulante na Koševskom brdu, sa izgradnjom prilaza za osobe sa invaliditetom u stomatološku ambulantu u ulicama Braće Begić 8 i Nusreta Šišića Dede između brojeva 11 i 17.

Radove izvodi građevinska firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o., a realizacija projekta je započela na osnovu iskazane potrebe stanovnika Mjesne zajednice „Koševsko brdo“, kako bi im se olakšao pristup ambulanti porodične medicine i stomatološkoj ambulanti, naročito zbog starijih sugrađana, koji najviše koriste usluge zdravstvene njege porodične medicine.

Radove na realizaciji projekta u cjelosti finansira Općina Centar za šta je iz budžeta izdvojeno 55.239,21 KM. 

Kako je predviđeno projektom prvobitno je izvršeno rušenje betonske ploče, zatim ručni iskop zemlje te nasipanje i nabijanje tampona. Nakon odvoza otpada uslijedilo je betoniranje dijelova staze, te ugradnja armature u betonsku ploču. Ugrađeni su betonski blokovi koji su otporni na habanje, manje klizavi, a u zimskom periodu otporni na smrzavanje i posipanje soli. Postavljena je nova rukohvatna ograda, a preostalo je još fugovanje.

Općina Centar kroz realizaciju projekata sanacije i rekonstrukcije stepeništa i pristupnih staza stanovnicima centralne gradske općine nastoji olakšati pristup domovima i objektima od javnog interesa.

Rebalansom budžeta Općine Centar za ovu godinu za projekte rekonstrukcije, sanacije i izgradnje stepeništa, platoa, pristupnih i pješačkih staza i rukohvatnih zaštitnih ograda obezbijeđen je iznos od 2.360.000 KM.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti