DVOSTRUKO VEĆE STIPENDIJE ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE

Objavljen konkurs za stipendiranje srednjoškolaca i studenata

Danas je u dnevnom listu Dnevni avaz i na web stranici Općine Centar objavljen konkurs za stipendiranje srednjoškolaca i studenata u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.
Objavljen konkurs za stipendiranje srednjoškolaca i studenata

Na osnovu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata „Prof. dr. Husein Kulenović“ pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti, državljani Bosne i Hercegovine, koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama. 

Uslovi su također da aplikanti do 25 godina života imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana do dana podnošenja prijave za dodjelu stipendije, da nisu obnavljali godinu i da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh u školi, odnosno fakultetu/akademiji sa prosječnom ocjenom 4.0 (srednjoškolci), dok je za studente najmanji prosjek ocjena 8.0. 

Svi učenici sa ukupnim prosjekom ocjena 5,0 kao i učenici prvog razreda srednje škole koji su u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole ostvarili prosjek 5,0, te studenti sa prosjekom ocjena 9,0 i više ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, bez obzira na ukupan broj bodova prikupljen na osnovu drugih kriterija. 

Pravo na stipendiju ostvarit će i djeca bez oba roditelja koja se nalaze na redovnom školovanju u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, koji imaju prebivalište na području općine u neprekidnom trajanju od godinu dana do dana podnošenja prijave. 

U konkursu su također navedeni kriteriji za bodovanje i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavni obrazac. 

Stipendije učenicima srednjih škola i studentima biće isplaćivane deset mjeseci tokom školske godine, a mjesečni iznosi za srednjoškolce su 120, 150 i 200 KM, dok će studentima biti obezbijeđen iznos od 150, 200 i 250 KM u zavisnosti od prosjeka ocjena. 

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici/studenti koji koriste stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu i apsolventi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Konkurs i prijavni obrazac je moguće pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/3utrsy2 ili na info-pultu Općine Centar Sarajevo. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili poštom preporučeno na adresu Općina Centar Sarajevo (Mis Irbina 1), uz naznaku „Prijava za stipendiranje učenika/studenata". 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Općine Centar putem sljedećeg broja telefona: 033/562-393 i na e-mail: obrazovanje@centar.ba. 

Rok za podnošenje prijave je 29. decembar 2023. godine. 

U Nacrtu budžeta Općine Centar za  stipendiranje učenika i studenata predviđen je iznos od 1.500.000 KM.