Sutra sjednica Općinskog vijeća Centar

U četvrtak, 7. decembra 2023. godine u 15 sati, biće održana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1).
Sutra sjednica Općinskog vijeća Centar

                                                         D N E V N I  R E D:

 

1.    Prijedlog pravilnika o stipendiranju učenika i studenata „Prof. dr. Husein  Kulenović“,

 

2. Vijećnički sat,

 

3. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2024. godinu,

 

4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park „Crni Vrh“ - izgradnja stambenog  ansambla u Ulici Omera Stupca,

 

5. Prijedlog odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja i datuma Općine Centar Sarajevo,

 

6. Prijedlog godišnjeg programa rada JU „Centar kulture i mladih“ Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu,

 

7. Prijedlog godišnjeg programa rada JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2024. godinu,

 

8. Informacija o obrascima periodičnog finansijskog izvještavanja za period od 1. januara do 30.septembra 2023. godine.