JAVNI POZIV OSTAJE OTVOREN SEDAM DANA

Novčani podsticaji farmerima općine Centar

Na web stranici Općine Centar i u dnevnom listu Oslobođenje objavljen je javni poziv o dodjeli novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja postojećeg stočnog fonda.
Novčani podsticaji farmerima općine Centar

Poziv je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima, fizičkim licima ili obrtnicima, koji se bave uzgojem krupne i sitne stoke, te peradarstvom i pčelarstvom na području općine Centar. Finansijske subvencije će biti dodjeljivanje na osnovu ovogodišnjeg pravilnika o dodjeli novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja postojećeg stočnog fonda, kojeg je potpisao načelnik Općine Centar Srđan Mandić. 

Minimalan novčani podsticaj za uzgoj krupne stoke je 110 KM po grlu odnosno 16 KM za sitnu stoku, za koke nosilje podsticaj je 0,80 KM, a 15 KM za pčelinje društvo po pomenutom pravilniku. 

Podnosioci zahtjeva podsticaje mogu ostvariti po više osnova ovog javnog poziva u kome su također navedeni uslovi za ostvarivanje ovog prava, te potrebna dokumentacija koju je uz prijavni obrazac potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti lično na protokol Općine Centar ili putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) sa naznakom „Javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja farmerima u cilju očuvanja postojećeg stočnog fonda“ – NE OTVARAJ. 

Na poleđini koverte je potrebno navesti ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresa stanovanja i kontakt telefon. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani. 

Zainteresovani javni poziv, koji ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja, pravilnik te prijavni obrazac, mogu pronaći na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 033/562-512.